Wokół nas

Nagrodzono propagatorów kaszubszczyzny

Kamienica Szlachecka. Ryngrafy Witosława

Ryngrafy Witosława przyznane! W VII edycji tego prestiżowego konkursu nagrodzono kompozytora i literata Tomasza Fopke oraz prof. Motokiego Nomachi – japońskiego slawistę i znawcę kaszubszczyzny.

Już od siedmiu lat Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego przyznaje nagrodę Ryngrafu Witosława za szczególny wkład w rozwój, ochronę i promocję języka kaszubskiego. Nazwa nagrody pochodzi od imienia średniowiecznego rycerza Witosława, którego Aleksander Majkowski przedstawił w ,,Życiu i Przygodach Remusa”.

Uroczystość tradycyjnie odbywa się na zakończenia Dnia Kaszubskiego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej. W tym roku    towarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego nagrodziło dwie osoby, które są szczególnie zaangażowane w rozwój kaszubszczyzny: Tomasza Fopke i prof.  Motokiego Nomachi.

Laureaci

Tomasz Fopke jest znanym na Kaszubach kompozytorem i literatem tworzącym głównie po kaszubsku. Jest też działaczem społecznym i nauczycielem języka kaszubskiego dla nauczycieli i młodzieży. Ma na swoim koncie szereg nagród, jest prezesem Rady Chórów Kaszubskich, szefem oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Chwaszczynie oraz dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Prof. Motoki Nomachi jest z kolei naukowym Uniwersytetu Hokkaido w Japonii oraz profesorem nadzwyczajnym w Centrum Badań Slawistycznych i Euroazjatyckich. Jego publikacje naukowe, trafiające do badaczy i do uczelni na całym świecie, stanowią doskonałą promocję kaszubszczyzny. Sam nagrodzony podziękował za otrzymanie nagrody po kaszubsku!

KL

Komentarze