Powiat kościerski Wokół nas

NAJLEPIEJ W POLSCE AKTYWIZUJĄ BEZROBOTNYCH

Urząd Pracy w Kościerzynie zwyciężył w konkursie na najskuteczniejszą aktywizację bezrobotnych w Polsce. Spośród 333 pośredniaków w kraju, zdobył pierwsze miejsce w corocznym konkursie na najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W konkursie Ministerstwa nagrodą są dodatkowe środki finansowe, które Urzędy Pracy przeznaczą na nagrody finansowe dla pracowników. W tym roku MRPiPS takie środki przeznaczyło dla 189 pośredniaków w Polsce, w tym dla Kościerzyny, która dostanie na ten cel 160 tysięcy złotych.

Wysokie wskaźniki

Ministerstwo oceniało skuteczność działania PUP-ów pod względem 9 rożnych mierników, w tym efektywności działań dotyczących odsetka osób zatrudnionych po zakończeniu aktywizacji zawodowej oraz kosztu jednostkowego doprowadzenia do zatrudnienia po aktywizacji. – Jednym słowem chodzi o to, żeby było tanio i dobrze – mówi z uśmiechem Mirosław Ginter, dyrektor PUP w Kościerzynie, który nie ukrywa radości z uzyskanego pierwszego miejsca w Polsce. Oceniane działania dotyczyły 2016 roku. Wówczas programami aktywizującymi, w tym stażami, dotacjami i szkoleniami, objętych było 1500 osób, z czego 60% stanowiły osoby do 25 roku życia. – Ponad 90% z nich znalazło później zatrudnienie, co zaważył na naszym zwycięstwie – mówi Mirosław Ginter. Wybieranymi branżami najczęściej były usługi, a także budownictwo, gastronomia i transport. Na aktywizację bezrobotnych w ubiegłym roku PUP wydał ponad 9 mln zł.

Coraz niższe bezrobocie

Efekty aktywizacji bezrobotnych w powiecie przekładają się na coraz niższą stopę bezrobocia. Na koniec sierpnia wyniosła ona 6,5% i była najniższa od 1990 roku. Obecnie w PUP zarejestrowanych jest 1715 osób. – Sytuacja jest taka, że niedługo nie będziemy mieli kogo aktywizować, bo coraz trudniej jest nam zmotywować ludzi do korzystania z naszych programów – przyznaje Mirosław Ginter. Sytuacja na rynku pracy w powiecie się poprawia i każdy zainteresowany znajdzie zatrudnienie. – W rejestrze mamy często osoby, które nie chcą pracować i musimy szukać sposobów, aby do nich dotrzeć – przyznaje dyrektor PUP. Zapału do pracy pracownikom za pewne dodadzą nagrody finansowe, które trafią do nich, dzięki zwycięstwu w konkursie Ministerstwa. PUP w Kościerzynie otrzyma na ten cel 160 tysięcy złotych.

Ad

Komentarze