Konkursy Rolnictwo Wokół nas

Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2017 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z regionalnymi ośrodkami doradztwa rolniczego, co roku organizuje konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Celem konkursu jest szerzenie dobrej praktyki rolniczej i wiedzy na temat prawidłowo prowadzonego gospodarstwa ekologicznego, w zgodzie z przepisami, ale również z uwarunkowaniami z zakresu ochrony środowiska.                                                                                                                                                             W szranki konkursowe stanęły gospodarstwa posiadające certyfikat uzyskany z upoważnionej jednostki certyfikującej lub gospodarstwa przekwalifikowane na gospodarstwa ekologiczne.                     W konkursie którego współorganizatorem był PODR w Lubaniu, mocno zaznaczyli swoją obecność  przedsiębiorcy rolni z powiatu kartuskiego i kościerskiego.

Kolejne wyróżnienie dla państwa Gołuńskich

Drugie miejsce w wojewódzkim etapie tego konkursu zdobyli Elżbieta i Krzysztof Gołuńscy z Borkowa, pow. kartuski, którzy specjalizują się w ekologicznej produkcji roślinnej oraz w hodowli owiec, drobiu i koni sportowych. Państwo Gołuńscy chętnie goszczą też u siebie turystów z innych części Polski, prowadząc pokoje gościnne w ramach agroturystyki.  Statuetkę za to zaszczytne miejsce odebrali z rąk wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego a dyplom oraz upominki od dyrektora PODR w Lubaniu Andrzeja Dolnego.

Zwycięzcą konkursu zostali Barbara i Bartosz Idczak z Przywidza, a trzecie miejsce zdobył Krzysztof Piątek z powiatu słupskiego.

Ekologia w parze z naturą.

Wyróżnienie specjalne i nagrody od wiceministra rolnictwa oraz dyrektora PODR w Lubaniu w konkursie otrzymał także Zbigniew Hendrich  z Nowej Karczmy, pow. kościerski, za przedsięwzięcie o nazwie permakultura w ekologii.  Permakultura to sposób uprawiania gleby zgodnie z którym ziemia przeznaczona pod uprawę jest nawożona w sposób naturalny, podobnie jak dzieje się to w skupiskach roślin i zwierząt nie dotkniętych ludzką ingerencją.  Używa się zielonego nawozu lub innych organicznych odpadków. Początkowo niezbędne jest również użycie przekompostowanych odchodów zwierzęcych. Taki sposób uprawy jest o wiele bardziej przyjazny dla ekosystemu, gdyż w przypadku wzbogacania gleby nawozami sztucznymi jego równowaga zostaje zachwiana.

 

 

Komentarze