Wokół nas

Najpiękniejsze zagrody nierolnicze

W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy pierwszą część podsumowania konkursu „Piękna Wieś”. Udział w nim brało 85 zagród, z czego większość to zagrody nierolnicze. Dziś podajemy wyniki w tej najliczniej obsadzonej kategorii konkursu.

Komisja brała pod uwagę wiele kryteriów. Oceniała architekturę zgłoszonych zagród, ich stan techniczny oraz ukwiecenie. Nie miała łatwego zadania. Wszystkie zagrody były piękne, a poziom rywalizacji wyrównany. Ostatecznie zwyciężyli Joanna i Marek Narlochowie – w ubiegłym roku laureaci II miejsca, przed Elżbietą Miloch. Oprócz pamiątkowych dyplomów zwycięzcy dostali nagrody – talony na zakup krzewów ozdobnych. Nagrody wręczał wójt Roman Brunke oraz przewodniczący Rady Gminy Bogdan Piankowski. Oprawę artystyczną imprezy zapewnił zespół „Mareszka” oraz chór „Dominanta” z Wiela.

Po części oficjalnej uroczystości impreza przekształciła się w zabawę ludową z obfitym poczęstunkiem.

Komentarze