Wokół nas

Najwięcej dla Stowarzyszenia ,,Na kraju”

Stowarzyszenie „Na kraju” z Rębu, którego prezesem jest Zofia Róża Rzeszewicz, otrzymało łącznie 11 tysięcy złotych na realizację swoich projektów w ramach dotacji dla NGO. Wśród nich nie brakuje działań, skierowanych do młodzieży, jak też do osób starszych, a także inicjatyw z powodzeniem łączące obie grupy wiekowe.

Tym razem do kartuskiego starostwa wpłynęła rekordowa ilość wniosków od organizacji pozarządowych na dofinansowanie swoich projektów. Tym samym nie zabraknie szeregu nowych inicjatyw, w tym również wydarzeń w kalendarzu imprez. Wśród organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Przodkowo, największe środki, bo aż 11 000 złotych na cztery projekty, otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju”  w Rębie, działające pod wodzą prezes Zofii Róży Rzeszewicz.

Cztery ciekawe projekty

Pierwszy projekt stowarzyszenia dotyczy „Warsztatów taneczno-rekreacyjnych”, a więc aktywnego wypoczynku dzieci z zespołu „Przodkowianie” nad morzem w Krynicy Morskiej. Drugi projekt skierowany jest do dzieci, uczęszczających na język kaszubski. Dotyczy pokonania trasy rowerowej z Redy do malowniczej Rewy. Trzeci projekt to już 11. edycja spotkania przedstawicieli starszego i młodszego pokolenia. Seniorzy i młodzież wspólnie spędzają czas, bawiąc się do białego rana. Czwarty projekt to promocja kultury kaszubskiej przez zespół „Przodkowianie” na festiwalach w Bielsku-Białej, a później we Włoszech.

Kaszubszczyzna nade wszystko

Stowarzyszenie, którego prezesem jest Zofia Róża Rzeszewicz, działające pod nazwą „Na kraju”, powstało w 2006 roku w Rębie z inicjatywy między innymi naszej rozmówczyni, jej siostry i pozostałych członków zarządu, między innymi Augustyna Rutkowskiego. Nadrzędnym celem organizacji, mającej swoją siedzibę w Rębie, jest promowanie kaszubszczyzny, a także zachęcanie do zainteresowania nią dzieci i młodzież.

-Skupiamy się nie tylko na mowie kaszubskiej, ale również na tradycjach czy obrzędach. W naszej siedzibie w Rębie prowadzimy również warsztaty rękodzieła kaszubskiego, cieszą się one sporym zainteresowaniem – mówi prezes Zofia Róża Rzeszewicz. – Chętnie realizujemy różne projekty, organizujemy między innymi wycieczki dla młodzieży. Stawiamy kaszubszczyznę nade wszystko, gdyż to ona definiuje to, kim jesteśmy.

A.B.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Komentarze