turniej sołecki
Gmina Kościerzyna Patronujemy Wokół nas

PRZED NAMI TURNIEJ SOŁECKI GMINY KOŚCIERZYNA

Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na tegoroczny Turniej Sołecki Gminy Kościerzyna, który odbędzie się 21 maja.

Drużyny będą rywalizować ze sobą w sześciu konkurencjach. Pierwsza konkurencja o nazwie „Cięcie bala na czas – piła moja – twoja” jest skierowana do mężczyzn. Będzie polegała na ucięciu w najkrótszym czasie pieńka drewna przygotowanego przez organizatorów.

Druga konkurencja pod nazwą „obsługa maszynki do mięsa” jest konkurencją na czas. Udział w niej bierze drużyna mieszana – kobieta oraz mężczyzna. Konkurencja polega na: rozkręceniu przygotowanej przez organizatora maszynki przez kobietę, następnie mężczyzna skręca ją do stanu pierwotnego. Liczy się czas i dokładność wykonania zadania.

Konkurencja w której główną rolę gra ziemniak  to konkurencja trzecia. Występują w niej zespoły 3 osobowe. Pierwsza osoba pobiera z miejsca startowego ziemniaka dostarcza do następnej osoby, która go obiera. Po obraniu dostarcza ziemniaka do trzeciego zawodnika, który go uciera na tarce – liczy się czas wykonania zadania i ilość startych ziemniaków – będą ważone na wadze. Czas wykonania zadania to 3 minuty.

Czwarta konkurencja to konkurencja jedno osobowa. Pod nazwą „nie kręć, że strzelisz” kryje się konkurencja polegająca na nie lada łatwym zadaniu. Zawodnik musi dotykając ręką piłki zrobić wokół niej 15 obrotów, następnie dobiec do piłki ustawionej na linii pola karnego i wykonać strzał na bramkę. Ocenie podlegają pełne wykonanie zadania – trafiony gol 3pkt., okrążenia + trafienie w piłkę 2pkt., same 15 obrotów wokół piłki 1pkt.

Slalom z taczką to przedostatnia konkurencja. Także jest to konkurencja mieszana. Polega na przebiegnięciu z taczką wyznaczonego toru. W taczce znajdują się zawodnik wieziony przez członka drużyny w połowie wyznaczonej trasy następuje wymiana uczestników – powożący jest pasażerem, a pasażer jest kierującym.

Ostatnia konkurencja „Wieniec Dożynkowy” nastąpi 2 września na Dożynkach w Niedamowie, które jednocześnie będą podsumowaniem turnieju.

Nad przebiegiem konkurencji sprawnościowych czuwać będą sędziowie wyznaczeni przez organizatora. Punktacja za konkurencje sprawnościowe uzależnione będą od ilości zgłoszeń do turnieju (np. 10 sołectw – zwycięzca otrzymuje 10pkt., kolejny 9pkt. Itd.)

Zgłoszenia udziału przyjmuje Zakład Sportu, Kultury i Turystyki do 15 maja 2017r.

turniej sołecki
Jedna z konkurencji w której rywalizowali mieszkańcy gminy Dziemiany

Komentarze