Wokół nas

Nasi druhowie we władzach wojewódzkich

„Siedmiu wspaniałych” – druhów z powiatu kartuskiego i kościerskiego weszło do władz wojewódzkich Związku OSP RP. Wybrani zostali przez delegatów IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego, który obradował w Gniewinie.

Przez cały ubiegły rok trwały wybory w jednostkach OSP. Wybierano na nową kadencję lata 2016-2021 najpierw władze na najniższym szczeblu, a później zawiadujących Związkami Gminnymi i Powiatowymi OSP RP. Wybory władz wojewódzkich zaplanowano na 2017.

Odbyły się one 25 marca br. w Gniewinie. Uczestniczyło w nim 59 delegatów z terenu całego województwa pomorskiego. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele władz krajowych, między innymi Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak oraz wielu zaproszonych gości. Na przewodniczącego zjazdu jednogłośnie wybrano Edmunda Kwidzińskiego – prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kartuzach.

Władze na nową kadencję

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za lata 2012-2016 złożył dotychczasowy Prezes ZOW ZOSP RP Druh Zygmunt Tomczonek, które zostało przyjęte przez delegatów jednomyślnie. Delegaci Zjazdu przyjęli Program działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. pomorskiego na lata 2017-2021. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Tomasz Komoszyński zrelacjonował działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej w ostatnich pięciu latach. Podziękował Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP za bardzo dobrą współpracę i wyraził nadzieję, że będzie ona kontynuowana. Podziękował także oddziałom powiatowym i gminnym oraz ochotniczym strażom pożarnym i strażakom, którzy angażowali się w służbę społeczną.

Głównym punktem tej części zjazdu były jednak wybory. Zjazd wyłonił nowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego Sądu Honorowego, przedstawicieli do Zarządu Głównego Związku oraz delegatów na XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP.

dsc_0157

 

dsc_0198

 

dsc_0003

Komentarze