Gmina Żukowo Kultura Samorząd Wokół nas

NIEZNACZNY WZROST PODATKÓW W 2018 ROKU

Podczas 45. sesji rady miejskiej w Żukowie radni przegłosowali nowe, nieznacznie wyższe stawki podatków od nieruchomości na 2018 rok oraz zgodzili się na podniesienie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Żukowo o 1,5 mln zł.

Jedną z pierwszych uchwał jaką podjęli radni podczas 45 sesji, było wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 1,5 tys. nowych udziałów o wartości 1 tys. zł. każdy. Nowo utworzone udziały w całości obejmie gmina Żukowo, pokrywając je wkładem pieniężnym z budżetu gminy na 2017 rok. Na pytanie wiceprzewodniczącego rady o bieżącą działalność spółki i sprawozdanie finansowe, burmistrz Wojciech Kankowski wyjaśnił jakie zadania realizuje obecnie spółka, jakie konkretne przedsięwzięcia są dla niej priorytetowe, a co do szczegółów dotyczących spraw finansowych odpowie na piśmie, gdyż nie bierze udziału w bieżącym zarządzaniu spółką.

Nieznaczna podwyżka

Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie wysokości stawek podatków od nieruchomości na rok 2018, głos zabrała skarbnik gminy Lucyna Cybula, przedstawiając obszerne sprawozdanie o finansach gminy, przeniesieniem zadań na rok przyszły i wykorzystaniu środków unijnych oraz pochodzących z budżetu gminy. Następnie burmistrz W. Kankowski po kolei odczytywał poszczególne, proponowane stawki podatków, czyniąc do każdej z nich króciutki komentarz. Radni bez jakiejkolwiek dyskusji, jednogłośnie przegłosowali uchwałę. Zgodnie z nią, wpływy do przyszłorocznego budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości powinny wynieść prawie 21,5 mln. złotych.

B. Mielnik

Komentarze