Gmina Przodkowo

Nowa hala na dwudziestolecie firmy

Pomieczyno. Uroczystości w FKP

To dziś największa hala spółki FKP z siedziba w Pomieczynie. Pośród łanów kukurydzy z zbóż osadowiona jest fabryka będąca liderem w branży elewacji w Europie. Dzięki wykonywanej tu produkcji jej pozycja jeszcze bardziej się umocni. Inwestycja sprzyja tez rozwojowi gospodarczemu regionu i poprawia relacje biznes – samorząd.

Uroczystość oficjalnego otwarcia nowej hali miała miejsce w sobotnie popołudnie 4 sierpnia. Wzięło w niej udział jej kierownictwo firmy i jej pracownicy z żonami. Wśród gości przedstawiciele inwestorów z FKN – Gruppe i reprezentacja samorządu przodkowskiego oraz lokalnej społeczności. Przybyły delegacje firm kooperujących z FKP oraz przedstawiciele Politechniki Gdańskiej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Przodkowa.

Uroczystość połączono z obchodami dwudziestolecia firmy stąd jej wyjątkowy charakter.

FKP – przykład rozwoju gospodarki w regionie

Uroczystości otworzył i przywitał wszystkich Zygmunt Drela, prezes zarządu spółki. Do przecięcia symbolicznej wstęgi zaprosił Janinę Kwiecień Starostę Kartuskiego, Andrzeja Wyrzykowskiego wójta gminy Przodkowo, Andrzeja Cichewicza – wykonawcę, Macka Hansa – Urlicha Wilhelma Zastępcę Prezesa Zarządu FKN – Gruppe i Henryka Młyńskiego Dyrektora Zakładu w Pomieczynie. Zgodnie z tradycją obiekt poświęcił ks. proboszcz Henryk Zieliński. Była tez lampka szampana.

Wystąpienia okolicznościowe rozpoczęła Janina Kwiecień. Gratulowała firmie tak szybkiego rozwoju i nowoczesnego potencjału, porównując go do szklanych domów S. Żeromskiego. Podkreśliła jej związek z lokalnością poprzez fakt rodzącej się współpracy na niwie szkolnictwa zawodowego. Na ręce prezesa złożyła list gratulacyjny od Zarządu Powiatu.

Jeszcze więcej o związkach FKP z gminą i lokalną społecznością mówił wójt Przodkowa Andrzej Wyrzykowski.  W imieniu FKN – Gruppe Mack Hans – Urlich Wilhelm wspominał początki działalności firmy w Polsce – na Kaszubach. Zaczynali jako Fenster Keller Polska sp. z o.o w wynajętych pomieszczeniach. Dziś są odziałem FKN – Gruppe, jednego z największych w Europie producentów elewacji. Za współpracy na polu kształcenia zawodowego podziękował dyrektor ZSP w Przodkowie Kazimierz Klas.

Hala jak katedra

Gospodarzem uroczystości był Henryk Młyński. To on zaprosił obecnych do obejrzenia najmłodszego dziecka FKP – hali nr. 3.

To obiekt potężny o wymiarach 96×45 m. Składa się z trzech naw po 15 metrów szerokości każda. Jego powierzchnia to 4,3 tys. metrów kwadratowych. Hala ma nowoczesną, żywiczna posadzkę, która zapobiega osadzaniu się kurzu.

– To największy i najładniejszy obiekt jaki w życiu postawiłem – podsumowuje A. Cichewicz z CDBud, współwykonawca obiektu.

Jej integralną częścią jest wiata o powierzchni 730 m2. , pod którą mieszczą się stanowiska do pakowania produktów.

Do tego dochodzi tysiąc metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Na piętrze mieszczą się pomieszczenia laboratorium i części projektowej oraz pomieszczenia socjalne jej pracowników. Na parterze pomieszczenia techniczne i nowoczesna przestrzeń socjalna dla załogi: szatnia, prysznice i łazienki oraz kuchnia z jadalnią.

Wokół obiektu powstał parking z kostki betonowej o powierzchni 8 tys. m2, na 58 stanowisk. W związku z tysiącami m2, w myśl nowego prawa wodnego został wykonany zbiornik wód opadowych.

Zwiększają zatrudnienie i potencjał

Nowa hala otwiera kolejny etap w dwudziestoletnim życiu firmy. Jej budowa związana jest m.in. z mocniejszym wejściem FKN – Gruppe na rynek brytyjski. Inwestycja wzmocni również polski oddział, ponieważ oprócz produkcji będzie tu również fabryczny dział projektowy i instytut badawczy. Wynika to ze specyfiki wykonywanej tu produkcji. Każde zamówienie jest indywidualne. Każda fasada inna – robiona tu od początku – projektu  do końca. Stąd konieczność badania każdego elementu konstrukcji.

Hala nr.3 to stanowiska pracy dla kolejnych kilkudziesięciu osób. W sumie zakład w Pomieczynie zatrudnia prawie dwustu pracowników.

– Przy realizowanej tu produkcji zatrudniamy mieszkańców okolicznych miejscowości. Mieszkańców Kaszub. Stąd tez pojawiła się koncepcja „wychowania sobie” młodych pracowników poprzez opiekę nad sprofilowaną klasą w przodkowskim zespole szkół. Chcemy, aby nasz dział projektowy opierał się na współpracy z Politechniką Gdańską. To wszystko wiąże nas silnie z regionem – informuje Henryk Młyński dyrektor zakładu.

Dalsza część uroczystość jubileuszowych miała miejsce we Wrzeszczu.

Dariusz Tryzna

 

Drela Zygmunt prezes Zarządu FKP sp. z o.o

Z firmą związany jestem od 18 lat. Pamiętam jej początki, jak powstawały pierwsze hale. Drugą trzeba było postawić, aby oddzielić montaż od tych prac, które wykonują maszyny, gdyż hałas jaki one wytwarzają przeszkadza w pracy. Rozdzielenie tych dwóch procesów przygotowania produkcji i montażu stworzyło bardziej komfortowe warunki pracy. Inwestycja w halę trzecią wynika z podjęcia przez firmę dużej inwestycji w Londynie.

Generalnie produkowane w Pomieczynie elewacje można spotkać na całym świecie. Od Berlina, przez Iran do Singapuru. Oczywiście najwięcej jest w Europie, najmniej niestety w Polsce.

FKN – Gruppe, której jesteśmy częścią jest dziś czołowym producentem fasad w Europie. Chcemy się rozwijać i temu ma służyć otwierana dziś oficjalnie hala.

 

Andrzej Cichewicz prezes CDBud, który razem z firmą Enertech byli wykonawcami inwestycji

W imieniu swoim i kolegi Wiesława Lidzbarskiego chcę powiedzieć, że ta inwestycja była dla nas wyzwaniem. Jak wspominamy tamten rok, to pracowaliśmy przez 180 dni, z których 120 było deszczowych. Było nam naprawdę pod górkę, ale daliśmy radę. W styczniu obiecaliśmy oddać halę do użytku. Oddaliśmy na wiosnę również obiekt biurowy. Mamy doświadczenie, budowaliśmy już hale chociażby w Miszewku.

 

Andrzej Wyrzykowski wójt gminy Przodkowo

Dzisiejszy dzień to nie tylko otwarcie nowej hali, ale te z 20 lat funkcjonowania zakładu. Miałem tę okazję i przyjemność obserwować wzrost tej firmy. Od momentu kiedy na Rębie po starym kurniku wydzierżawiliście teren. Pamiętam jakie tam były warunki pracy i że staraliście się to porządnie zagospodarować. Przeniesienie się do nowej hali to jest wasz dorobek i wasz sukces. Większość pracowników stanowią mieszkańcy naszej gminy. Żywię radość, że zakład na tak wysokim poziomie daje im możliwość nabywania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji i rozwijania pasji. Z okazji 20-lecia firmy pragnę złożyć słowa uznania za długoletnie działania i dotychczasową bardzo dobrą współpracę, która zaowocowała szeregiem pomyślnych wspólnych przedsięwzięć. Życzę dalszego rozwoju firmy oraz wielu zawodowych sukcesów.

 

Mack Hans – Urlich Wilhelm Zastępca Prezesa Zarządu FKN – Gruppe

Ja tu po raz pierwszy przed dwudziestu laty przybyłem i spotkałem się z Henrykiem i rozpoczęliśmy pierwsze prace przy fasadach i oknach. Nikt wtedy w Niemczech w macierzystej firmie nie myślał nawet, że ta firma w 20 lat może się tak owocnie rozwinąć. Ze względu na to, że mamy właśnie bardzo dobrych pracowników, którzy pomagają nam tę firmę budować. Z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim ich żonom. Wszystkim żonom naszych pracowników, które muszą często samotnie zajmować się życiem i domem. Możemy być dumni Zn tego co zbudowaliśmy przez te 20 lat i myślę, że w przypadku inwestycji w tę nową halę zrobiliśmy właściwy krok w przyszłość.

Komentarze