Gmina Nowa Karczma Powiat kościerski

NOWA KARCZMA. INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Coraz bardziej widoczne są ścieżki rowerowe w gminie Nowa Karczma. Obecnie realizowany jest projekt, który ułatwi znacznej części mieszkańców i turystów uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

Gmina Nowa Karczma realizuje kolejny etap zadania pn.  „Budowa trasy pieszo – rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka”. Jest to kolejny z etapów budowy ścieżki rowerowej Nowa Karczma – Lubań. W ramach przedsięwzięcia planuje się wytyczenie i utwardzenie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej z kostki brukowej – w tym części rowerowej z kostki bezfazowej, co umożliwi szerokie możliwości uprawiania turystyki dla mieszkańców i turystów korzystających m.in. z łyżworolek, desek itp. Wydzielona ścieżka będzie oznakowana, powstaną miejsca postoju i odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci. Każdy punkt będzie miał oświetlenie poprzez lampy zasilane bateriami słonecznymi, termin realizacji inwestycji planuje się na  maj 2018 r.

Ważne dofinansowanie

Całkowita wartość zadania to kwota ponad 454 tys. złotych, natomiast dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma wynieść ponad 226 tys. zł. Kolejnym i ostatnim etapem budowy całości trasy pieszo – rowerowej Nowa Karczma – Lubań, będzie odcinek Lubań – rzeka Leniwka.  Termin realizacji  tego zadania planuje się również w obecnym roku. Aktualnie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do LGR Mòrénka, w ramach PO RiM na lata 2014-2020, opiewający na kwotę ponad 424 tys. złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 280 tys. złotych. Jeszcze w tym roku ma być realizowana budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lubań – Nowy Barkoczyn.

UG Nowa Karczma/BM

Komentarze