Gmina Dziemiany Gmina Karsin Gmina Kościerzyna Gmina Liniewo Gmina Lipusz Powiat kościerski Rolnictwo

NOWE POLASZKI NAJPIĘKNIEJSZĄ WSIĄ W KOŚCIERSKIM

Wśród bogatego programu dożynek diecezjalnych, które miały miejsce w ubiegłą niedzielę, było też ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów etapu powiatowego tegorocznego konkursu Piękna Wieś Pomorska. Laury zdobyły trzy wsie, a trzy otrzymały wyróżnienia. Reprezentują one prawie wszystkie gminy powiatu.

Konkurs ten to inicjatywa samorządu województwa pomorskiego. Dziś ma dwie kategorie: najpiękniejsza zagroda rolnicza i najpiękniejsza wieś. Rozgrywany jest na trzech etapach: gminnym, powiatowym i regionalnym. W tym ostatnim laureaci otrzymują w nagrodę bagatela nawet 30 tys. zł.

Jego celem jest zachęcanie do zwiększania estetyki obejść, podwórzy, do upiększania ich kwiatami, małą architekturą. To samo dotyczy wsi. W tym przypadku celem pośrednim jest też wyzwolenie większej współpracy mieszkańców i przyczynienie się do ich integracji.

Z roku na rok lepiej

Konkurs ten cieszy się dużym powodzeniem w wielu gminach i powiatach województwa. W pow. Kościerskim jeszcze do niedawna w niektórych gminach nie rozgrywano jego I etapu. Trzy lata temu żalił się na to wicestarosta kościerski Henryk Ossowski.

Przez ten czas trochę się zmieniło. Włodarze gmin patrząc na sąsiadów tam gdzie ten konkurs ma się dobrze zachęcają swoich mieszkańców do udziału w nim.

Nagrodzono pięć wsi

W tym roku przewodniczącym komisji konkursowej był wicestarosta Henryk Ossowski. Zadecydowała ona, że zwycięzcą etapu powiatowego zostały Nowe Polaszki z gminy Stara Kiszewa. Na miejscu drugim jury oceniło wieś Szklaną Hutę z gminy Lipusz. Tuż za nią znalazło się sołectwo Stefanowo z gminy Liniewo.

Ponadto decyzją komisji wyróżnienie otrzymał Raduń z gminy Dziemiany i Łubiana z gminy Kościerzyna oraz Przytarnia z gminy Karsin.

Nagrody sołtysom zwycięskich wsi wręczali Alicja Żurawska starosta kościerski, Ryszard Zarudzki wiceminister rolnictwa, Andrzej Dolny dyrektor PODRu i wicestarosta kościerski Henryk Ossowski.

– Bardzo dziękuje wszystkim, którzy zgłosili się do konkursu. Gratuluję zwycięzcom i bardzo zachęcam do udziału w konkursie w roku następnym – podsumowując galę powiedziała Alicja Żurawska.

Powiat kościerski w zmaganiach na ostatnim etapie będzie reprezentować wieś Nowe Polaszki. Redakcja życzy im powodzenia.

D. Tryzna

Nagrodzeni:

I miejsce – Nowe Polaszki – sołtys Irena Treder

Nowe Polaszki są miejscowością charakteryzującą się wysoce rozwiniętą infrastrukturą techniczną z harmonijnie wpisaną nową zabudową w krajobraz wsi. Zamieszkują ją 524 osoby. Wieś ta posiada bardzo zadbane tereny zielone oraz pięknie zagospodarowany teren wokół zbiornika wodnego zlokalizowanego wokół wsi. Wokół stawu znajdują się ławeczki oraz nasadzenia roślin ozdobnych, jest to miejsce wypoczynku i spotkań dla mieszkańców. W architekturze tejże miejscowości można zauważyć elementy tradycyjne zabudowy Kaszubskiej wsi. Oprócz zabudowy, są tu także kapliczki oraz krzyż, które stanowią nieodłączny element kaszubskiego krajobrazu. Atutem Nowych Polaszek jest zaangażowanie mieszkańców w inicjatywy lokalne, oraz aktywność stowarzyszeń.

II miejsce – Szklana Huta – sołtys Ewa Kulas

Szklana Huta jest miejscowością powstałą w wyniku lokalizacji w tym miejscu huty szkła. Huta została ostatecznie zamknięta w 1911 roku. Wieś tą zamieszkuje 112 osób. Miejscowość ta charakteryzuje się kultywowaniem dziedzictwa historycznego wsi, oraz upowszechnianiem i promocją tradycji miejscowych. W centrum wsi znajduje się tablica informująca o historii tego uroczego miejsca. Szklana Huta charakteryzuje się dbałością o estetykę posesji, architekturę wsi oraz tradycyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych.

III miejsce – Stefanowo – sołtys Beata Gdaniec

Stefanowo to miejscowość niewielka, którą zamieszkuje około 40 osób. Niewielka, a pięknie usytuowana i czysta. Bardzo silnym atutem Stefanowa jest zaangażowanie w inicjatywy lokalne, oraz cykliczne wydarzenie w życiu społecznym wsi. Posiada ona zagospodarowane miejsce spotkań mieszkańców, stworzone przez nich samych. Znajduje się tam plac zabaw. Posesje charakteryzują się wysoką estetyką. Budynki wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków, wybudowane dzięki środkom pozyskanym przez gminę Liniewo.

 

Wyróżnienia

Łubiana – sołtys Marcin Żurek

Miejscowość Łubiana liczy sobie 2317 mieszkańców. Wieś ta posiada bardzo zadbane tereny zielone, oraz charakteryzuje się wysoką estetyką posesji. Jest to wieś o dużym potencjale gospodarczym z silnie rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Bardzo mocną stroną Łubiany jest aktywność stowarzyszeń i grup, których działa tam kilkanaście. Miejscowość ta posiada herb, który stanowi formę upowszechniania elementów tradycji miejscowych, oraz formę promocji wsi. Dla sołectwa Łubiana utworzono także stronę internetową.

Raduń – sołtys Teresa Mankiewicz

Raduń zamieszkuje 191 mieszkańców. Jest to miejscowość charakteryzująca się wysoce rozwiniętą infrastrukturą techniczną, oraz znacznym wykorzystaniem zasobów energii słonecznej. Na budynkach części mieszkańców zainstalowane są solary w ramach projektu organizowanego prze Gminę. Ponadto we wsi prowadzi swoją działalność OSP Raduń.

Przytarnia – sołtys Krystian Filipiak

Przytarnię zamieszkuje około 153 osób. Wieś ta posiada bardzo zadbane tereny zielone, oraz charakteryzuje się wysoką estetyką posesji. W architekturze tejże miejscowości można zauważyć elementy tradycyjne zabudowy Kaszubskiej wsi. Oprócz tej zabudowy, są tu także kapliczki oraz krzyż, które stanowią nieodłączny element kaszubskiego krajobrazu.

Komentarze