Wokół nas

Obligacje na zadania drogowe i oświatowe

Jak zawsze pod koniec roku gmina Sierakowice dopinała plany na rok kolejny. Podczas sesji budżetowej przyjęto, że dochody gminy w 2017 r. wyniosą 103,2 mln zł, a wydatki prawie 109,5 mln zł. Aby sfinansować wynoszący 6,25 mln zł deficyt gmina postanowiła wyemitować obligacje.

– Bardzo proszę o zaakceptowanie mojej propozycji budżetu bo tu nie ma co odejmować. Jesteśmy w dobrej kondycji finansowej na koniec bieżącego roku nasz dług to 21,65% budżetu. Nawet gdy weźmiemy kredyty to i tak dług wzrośnie tylko na 27,7% budżetu. Więc jesteśmy dużo poniżej połowy wskaźnika – zakończył swoją długą prezentację zaplanowanych na ten rok inwestycji wójt gminy Tadeusz Kobiela.

Poprosił radnych o zaakceptowanie swojej propozycji budżetu. Jego przekaz musiał trafić do radnych bo jednomyślnie zaakceptowali uchwałę.

Wcześniej dużo czasu poświęcono wyjaśnieniu zasad emisji i wykupu obligacji.

Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone zadania drogowe i oświatowe. Wpływy z emisji papierów wartościowych będą częścią wkładu własnego do schetynówki i posłużą do realizacji dwóch dróg budowanych w ramach PROW bo tu obowiązuje zasada, że buduje się za własne, a później te pieniądze są zwracane.

 

Inwestycje drogowe

Na razie zadania inwestycyjne to 18,5 mln zł. Na przełomie stycznia i lutego przewidziano wzrost tej kwoty o 1,9 mln zł. Ale nawet bez tych pieniędzy widać, że budowa dróg to najważniejsze zadanie inwestycyjne gminy. Oprócz wspomnianych wyżej schetynówki obejmującej sierakowickie ulice ks. Peplińskiego, Wita Stwosza i Jeziorną oraz 2 dróg z PROW: Sierakowska Huta – Jelonko i Szklana – Jelonko. Gmina zmodernizuje drogi transportu rolnego w Łyśniewie i Skrzeszewie i ul. Podgórną w Gowidlinie. Będzie wykonana dokumentacja techniczna kolejnych dróg gminnych. Planuje się też dorzucić 870 tys. zł w gminie Sulęczyno na budowę drogi Podjazy – Widna Góra. W sumie na drogi gmina przeznaczy 8,45 mln zł.

Na wiosnę, tuż po Świętach Wielkanocnych planowana jest wymiana nawierzchni na parkingu na sierakowickim Rynku. Ma ona kosztować 650 tys. zł.

Komentarze