Powiat kartuski Powiat kościerski Rolnictwo Samorząd Wokół nas

OBRAZ POMORSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA NA DZISIAJ I JUTRO – DZIEŃ PIERWSZY

Reprezentanci różnych środowisk związanych z pomorską wsią i rolnictwem, samorządowcy różnych szczebli, oraz przedstawiciele kręgów naukowych i instytucji związanych z tą gałęzią gospodarki, spotkali się na dwudniowej konferencji pt. „Pomorskie rolnictwo i obszary wiejskie – szanse, zagrożenia, dobre praktyki”. Sympozjum zorganizował samorząd pomorski, a poprowadził je Krzysztof Pałkowski, z-ca dyrektora ds. rolnictwa i przyrody z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i Aneta Gajder, z-ca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas jego otwarcia wicemarszałek Wiesław Byczkowski w swoim wystąpieniu przedstawił problemy, które blokowały rozwój obszarów wiejskich naszego województwa i jak samorząd nim się zajął. Padły konkretne kwoty, które za pośrednictwem UM w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych działań trafiły do beneficjentów na pomorskiej wsi.

O aktywności samorządu pomorskiego w obszarach wiejskich mówił również wicemarszałek Krzysztof Trawicki. Pokazał kierunki, w których będą one nadal się koncentrować np. promocja pomorskich producentów. Zapowiedział również nowe inicjatywy, choćby finansowanie projektów sołeckich.
Jako pierwszy z prelegentów wystąpił prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego. Przedstawił zagrożenia dnia dzisiejszego oraz problemy, jakie występują w rolnictwie polskim i europejskim. Mówił o sprawach mających wpływ na efekty gospodarki rolnej. Przedstawił również sytuację ekonomiczną poszczególnych gałęzi rolnictwa, ich opłacalność i uwarunkowania dalszego rozwoju. Przedstawiając zmiany, jakie zaszły w tej gałęzi gospodarki, mówił też o uwarunkowaniach jej dalszego rozwoju.

Drugi z prelegentów Zenon Bistram, prezes zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, spojrzał na problemy pomorskiego rolnictwa oczami rolnika. Bardzo szeroko i emocjonalnie przedstawił bolączki dnia dzisiejszego, które dotyczą działalności rolniczej i szeroko rozumianych obszarów wiejskich. Padły z jego ust słowa o sukcesach, ale jeszcze więcej było uwag dotyczących tego, co powinno być zmienione czy zrobione, aby pomorskie rolnictwo jeszcze bardziej się rozwijało.

Pierwszego dnia swoje wystąpienie miała również Ewa Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Katarzyna Żmudzińska z Pomorskiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Dziś drugi dzień sympozjum. O jego przebiegu będziemy Państwa informować. Szersza relacja na stronach Pomorskiego Kuriera Rolniczego i Kuriera Kaszubskiego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria zdjęć dostępna na naszym fanpage na Facebooku – kliknij tutaj.

D. Tryzna

Komentarze