Wokół nas

Obyście mieli w sercach wiele radości.

Niedziela 8 stycznia przyniosła spotkanie seniorów czterech sołectw gminy Kartuzy. Ta piękna tradycja kontynuowana jest dzięki zaangażowaniu sołtysów, społeczności szkolnej i sponsorów. Dla wielu najstarszych mieszkańców jest to jedyna okazja do spotkania się z rówieśnikiem, kolegą.

 

Spotkanie dotyczy najstarszych mieszkańców sołectw: Borowo, Dzierżążno, Mezowo i Sitno. Organizują je sołtysi tych miejscowości, wspomagani dofinansowaniem z gminy. Jak informuje nas Gabriela Elgiert trwa to już 33 lata. To musi budzić podziw i jest chyba najlepszym wzorem dla między sołecznej współpracy.

 

Impreza na 130 osób

W spotkaniach jak usłyszeliśmy od organizatorów zawsze bierze udział ponad setka seniorów

-Uczestnicy zmieniają się, bo raz przychodzą jedni, raz drudzy. Ogólnie większość jest tych samych – tłumaczył sołtys Mezowa.

Generalnie jak twierdzą sołtysi seniorów w ich sołectwach jest mniej więcej stała liczba. Chociaż uważają ze we wsiach przewaga jest ludzi mlodych.

-Przychodzą, przyjeżdżają, jak się da. Niestety nie możemy zaoferować transportu zbiorowego a szkoda bo w tym roku z najbardziej odleglego Sitna przyjechało mało osób może przeszkodził śnieg i mróz – zastanawiała się sołtys Dzierżążna.

Organizatorzy twierdzą że jak ktoś nie choruje i dobrze się czuję to jest tu i uczestniczy w tej imprezie.

Komentarze