Wokół nas

Odnowione szkoły przyjmą uczniów

Kościerzyna. Z ostatniej sesji Rady Miejskiej

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Kościerzyna, omawiano sprawy  związane z przygotowaniami do nowego roku szkolnego i poczynionymi inwestycjami remontowymi w niektórych placówkach.

Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem w którym będą funkcjonowały klasy gimnazjalne. W ławce szkolnej zasiądzie ponad 2,54 tys. uczniów w 122 oddziałach, ośmiu szkół. Do oddziałów przedszkolnych trafi nieco ponad 500 dzieci.

Aby miały one jak najlepsze warunki nauki samorząd miejski przeznaczył znaczne środki na remonty bieżące szkół i ich modernizację.

Zainwestowali ponad 1,6 mln zł

Szeroko o podjętych w tej przestrzeni działaniach obecnych na ostatniej sesji Rady Miasta poinformowała Alicja Kirstein, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie.

– Przechodząc do nowego roku szkolnego, informuję, że jak zawsze przeznaczamy bardzo duże środki na remonty i na inwestycje – zaczęła dyr. A. Kirstein.

W tym roku na ten pierwszy cel Rada Miasta Kościerzyny zapisała na ten cel kwotę ponad 306 tys. zł. Kwota ta została rozdzielona na poszczególne placówki, a o jej wydatkowaniu decydowali ich dyrektorzy.  Największa kwota, bo 83 tys. zł przeznaczona została dla SP nr 4 oraz dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 – 53 tys. zł. Niewiele mniej, bo 47 tys. zł zyska na ten cel Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. Pozostałe trzy placówki, które zyskały w ten sposób środki na remonty, to Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Przedszkole nr 7 oraz SP nr 6.

Na cel drugi, termomodernizację wybranych placówek, przeznaczono 1,32 mln zł. W tym roku objęła ona trzy szkoły: SP nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 i Przedszkole nr 7. Przedsięwzięcie to, podobnie jak to realizowane w ubiegłym roku w SP nr 6, dotyczy wymiany instalacji grzewczej. Największa kwota z tej puli trafi do ZSP nr 3 – ponad 726 tys. zł. SP nr 4 zyska ponad 472 tys. zł, a najmniej środków trafi do Przedszkola nr 7 – nieco ponad 119 tys. zł.

Jak zawsze przy remontach nieoczekiwane trudności…

Jak wynika z relacji dyrektor Kirstein najwięcej trudności natury technologicznej było w zespole szkolno przedszkolnym, gdyż tam kanały ciepłownicze przebiegają w posadzkach, lub w miejscach tak pochowanych, że nawet zawodowe ekipy budowlane miały problem z dostaniem się do nich.

– Wiadomością mniej optymistyczną jest to, że żaden z przeprowadzanych obecnie remontów nie kończy problematyki remontowej jako takiej. Nie udało się doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy to wszystkie wymagane remonty zostałyby zrealizowane. W każdej placówce, jest jeszcze coś do zrobienia – podsumowała tą część wystąpienia dyrektor BOPO.

Nakłady nie tylko na remonty

Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1 i 2, otrzymały dodatkowe środki na przystosowanie tych szkół do pełnego standardu, wymaganego w związku z reformą i wejściem w życie ustawy która utworzyła szkoły podstawowe ośmioletnie. Dzięki dodatkowym środkom inwestycyjnym oraz środkom pozyskanym w ramach rezerwy subwencji oświatowej, pomieszczenia w tych szkołach będą przygotowane zgodnie z wymaganymi standardami. I tak ZSP nr 1 zyskał ponad 49 tys. zł, na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Z kolei ZSP nr 2 zyskał 20 tys. zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowych pomieszczeniach, zaadaptowanych na poddaszu budynku A. Ponadto dobrą wiadomością jest fakt uzyskania dotacji unijnej w kwocie ponad 650 tys. zł na budowę dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 7 na ul. Szkolnej.

Dariusz Tryzna

Komentarze