Gmina Kartuzy Szkolnictwo

ODPRAWA KADRY KIEROWNICZEJ I NOWO MIANOWANYCH NAUCZYCIELI

Tydzień przed oficjalnym rozpoczęciem roku szkolnego włodarz Kartuz MG Gołuński spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych w gminie aby powierzyć im stanowiska dyrektorskie. Dodatkowo towarzyszyło temu nadanie mianowania kolejnym nauczycielom.

Przygotowania do roku szkolnego idą pełną parą. Kończone są ostatnie prace remontowe, prowadzi się porządkowe. Kompletowana jest kadra poszczególnych placówkach.

Wczoraj 28 sierpnia burmistrz MG Gołuński zaprosił do kartuskiego magistratu kierowników sześciu placówek oświatowych i powierzył im funkcje dyrektorskie. Wśród tego grona tylko Seweryn Szlachetka dyrektor ZKiW w Brodnicy Górnej jest osobą nową.

Jedenastu nauczycieli z mianowaniem

Podczas spotkania odbyła się uroczystość nadania mianowania kilkunastu pracownikom kartuskich szkół.

Nauczyciel mianowany to trzeci możliwy stopień awansu nauczycielskiego. By zdobyć ten tytuł należy ukończyć staż oraz ponad dwuletnią pracy jako nauczyciel kontraktowy. Dopiero po tym czasie  można ubiegać się o tytuł nauczyciela mianowanego. Aby uzyskać ten stopień należy również zaliczyć specjalny egzamin, który zdaje się przed dyrektorem szkoły, dwoma ekspertami z listy sporządzonej przez MEN oraz reprezentantem jednostki prowadzącej szkołę.  Przywilejem wynikającym ze stopnia nauczyciela mianowanego jest fakt, że osoba z tym stopniem może zostać zatrudniona jedynie na czas nieokreślony. Poza tym może on zostać przeniesiony na własną prośbę, lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności.

D.T. 

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego:

1. Edyta Dąbrowska, SP Kolonia
2. Danuta Cybula, ZKiW Brodnica Górna
3. Sylwia Roszkowska, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka ” w Kartuzach
4. Lucyna Sadowska, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka ” w Kartuzach
5. Joanna Wróbel, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka ” w Kartuzach
6. Agnieszka  Pakur, SP Mirachowo
7. Szymon Dorawa, ZS Kiełpino
8. Łukasz Delewski, ZSO Nr 2 w Kartuzach
9. Ewa Wiśniewska, ZS Staniszewo
10. Mirosława Labuda, SP Mirachowo
11. Piotr Schmidt, SP Prokowo

Powierzenia stanowiska dyrektora na okres 1 września 2017 – 31 sierpnia 2022:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach – Dariusz Zelewski
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach  – Piotr Kloczkowski
3. Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie – Jolanta Kosznik
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie – Alina Kąkol
5. Szkoła Podstawowa im. Leona Kąkola  w Grzybnie  – Jolanta Kryszewska
6. Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej – Seweryn Szlachetka

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Komentarze