Wokół nas

Ogrom interwencji, a także sukcesów

Z szeregiem spraw miała do czynienia kartuska policja w 2016 roku. Nie brakuje sukcesów w zeszłorocznych działaniach funkcjonariuszy, jak np. rozbicie grupy przestępczej czy likwidacja upraw konopi indyjskiej.

Tradycyjnie KPP w Kartuzach przygotowała sprawozdanie, dotyczące swojej działalności w roku 2016. Na terenie powiatu kartuskiego w minionym roku zaistniało ponad 1920 przestępstw. To o niespełna 190 mniej niż w roku 2015. Odnotowano również ponad 5040 wykroczeń – o blisko 1630 mniej niż w roku ubiegłym.

Ponad 11 tys. interwencji

W 2016 roku wszczęto 48 spraw, dotyczących uszczerbku na zdrowiu, 11 spraw, związanych z bójką lub pobiciem, 256 spraw, dotyczących kradzieży cudzej rzeczy, 228 spraw, związanych z kradzieżą z włamaniem, 13 spraw, dotyczących rozboju, kradzieży rozbójniczej bądź wymuszenia, 81 spraw, dotyczących uszkodzenia rzeczy oraz 89 spraw w dziedzinie przestępstw narkotykowych. Wśród działań kartuskich funkcjonariuszy w 2016 roku nie zabrakło akcji profilaktycznych, dotyczących między innymi „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” oraz „Narkotyków, dopalaczy i środków odurzających, 5 debat społecznych oraz blisko 290 spotkań w szkołach, mających na celu propagowanie właściwych zachowań oraz wzrost świadomości na temat zagrożeń wśród młodzieży. Łącznie kartuscy funkcjonariusze prewencji dokonali blisko 11 540 interwencji.

Niebieskie karty

W 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach wszczęli łącznie 163 procedury „Niebieska karta”, w tym 136 formularzy „Niebieskiej karty” wszczynających procedurę oraz 27 formularzy, dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury.

20 wypadków śmiertelnych

W kwestii zdarzeń drogowych, w 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach odnotowała 264 wypadki drogowe, 1148 kolizji drogowych, 20 wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz 133 nietrzeźwych kierujących. Warto dodać, że w przypadku powyższych danych odnotowano tendencję wzrostową w stosunku do lat ubiegłych. Na drogach krajowych powiatu kartuskiego odnotowano 65 zdarzeń, na drogach powiatowych 56, a na drogach gminnych (w Żukowie i Sierakowicach) 13 zdarzeń.

Rozbili grupę przestępczą

Wśród sukcesów kartuskiej policji wymienić można: likwidacja 4 upraw konopi indyjskiej, odzyskanie 2 aut, skradzionych na terenie UE o wartości ponad 120 tys. zł, rozbicie grupy przestępczej oraz ujęcie sprawców licznych włamań i dwóch rozbojów w salonach gier.

Andrzej Baranowski

komenda-kartuska

 

Komentarze