Inne Inwestycje

OPÓŹNIONO TERMIN BO WZRÓSŁ ZAKRES PRAC

Zawory. Ścieżka pieszo-rowerowa

Opóźniono termin, bo wzrósł zakres prac

W gminie Chmielno powstaje ścieżka pieszo-rowerowa z Zawór do stolicy gminy. Ścieżka o długości 920 m ma być gotowa do 4 września.

Ścieżka wyłożona polbrukiem miała kosztować 700 tys. zł. Budowę współfinansuje gmina Chmielno i powiat kartuski. Wykonawcą prac jest firma Szelbruk z Sierakowic.

– Termin zakończenia prac przesunięto na 4 września, czyli o 2 tygodnie w stosunku do pierwotnego. Wiąże się to z powiększeniem zakresu prac. Okazało się, że stan techniczny drogi, wzdłuż której biegnie ścieżka jest gorszy, niż przypuszczaliśmy. W pewnych miejscach trzeba będzie poszerzyć jezdnię i na połowie szerokości drogi położyć nowy asfalt. Prace te były konieczne, bo i droga, i ścieżka mają wspólne odwodnienie – poinformował dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Puzdrowski.

Dodatkowe koszty

Zwiększony zakres prac to nie tylko opóźnienie terminu oddania ścieżki do użytku, ale też i zwiększenie wartości robót. W wyniku przetargu ścieżkę wyceniono na 700 tys. zł. Niezbędne prace na drodze to kolejne 200 tys. zł.

– Pierwotna cena robót została podzielona w ten sposób, że 300 tys. zł zapłaci gmina Chmielno, a 400 tys. powiat kartuski. Prace w pasie drogi w całości pokrywa powiat, tak że dla gminy cena ścieżki się nie zmieniła – powiedział nam Andrzej Puzdrowski.

MW

Komentarze