Wokół nas

Osiedla Tysiąclecia – Kartuska będzie zrewitalizowane

Zmodernizowane ulice i chodniki, piękniejsze i bardziej ekologiczne budynki, bezpieczniejsze szkoły i boiska – to tylko część z planowanych inwestycji, które zapisano w Gminnym Programie Rewitalizacji Osiedla Tysiąclecia – Kartuska w Kościerzynie. Dokument będzie podstawą do pozyskania unijnych środków na realizację zadań.

 

Wstępne badania i analizy urzędnicy miejscy prowadzili przez cały ubiegły rok – Przeskanowaliśmy Kościerzynę różnymi wskaźnikami i rzeczywiście zawsze nam wychodziło, że osiedle Tysiąclecia – Kartuska jest obszarem, gdzie nasilenie zjawisk negatywnych jest największe – tłumaczy Ewa Chmielecka, szefowa Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miasta. Potwierdzili to eksperci Urzędu Marszałkowskiego, dzięki którym do Kościerzyny trafiło ponad 170 tysięcy złotych na przygotowanie Programu Rewitalizacji.

Udział mieszkańców

Program został stworzony przy dużym udziale mieszkańców, a także przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.  – To oni mieli powiedzieć, co im najbardziej doskwiera i czego najbardziej potrzebują – podkreśla Ewa Chmielecka.  Odbyło się szereg spotkań konsultacyjnych, spacerów studyjnych i pogadanek szkolnych.  Urząd Miasta zorganizował też 6 warsztatów  diagnostyczno – tematycznych oraz 3 panele eksperckie. W październiku mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje potrzebnych w tym rejonie inwestycji.

Inwestycje infrastrukturalne

W programie zapisano łącznie 25 inwestycji, które zmienią wizerunek osiedla Tysiąclecia – Kartuska. – Dokonaliśmy szczegółowej analizy i diagnozy obszaru rewitalizacji. Dzięki temu dokumentowi miasto ma szansę pozyskać środki na remonty ulic i chodników w tym rejonie, a także budowę terenów zielonych i rekreacyjnych – podsumowuje burmistrz Michał Majewski.

Komentarze