OSP Powiat kartuski

OSP KOLONIA. ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Podczas zabrania sprawozdawczego druhowie zatwierdzili rok 2017 i plany na rok bieżący. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań dla samorządu gminy i wszystkich, którzy wspierają jednostkę. Druhowie w drugą stronę także otrzymali wiele ciepłych słów za ich zaangażowanie i ich poświęcenie służbie.

Jednym z pierwszych punktów porządku zebrania, było sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Kolonii za rok 2017. Przedstawiający je druh Bronisław Bigus zaczął od wyszczególnienia liczby członków jednostki. Poinformował, że stan liczbowy członków zwyczajnych wynosi 56, wśród których są 4 kobiety. W jednostce jest też dwóch członków honorowych. Oprócz dorosłych druhów jednostka poszczycić się może także Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi chłopięcymi i dziewczęcymi, liczącymi sobie po 8 osób.

– W minionym roku sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń zarządu oraz 4 zebrania o innym charakterze. Zorganizowaliśmy jedną pielgrzymkę religijną. Jeśli chodzi o wyróżnienia, to jeden z naszych druhów otrzymał brązowy medal, który na dzisiejszym zebraniu zostanie wręczony. Jednak na razie nie zdradzam jeszcze kto go otrzyma – powiedział druh Bronisław Bigus. W 2017 roku 27 razy uczestniczyliśmy w akcjach ratowniczych, w tym dwukrotnie w gaszeniu pożarów. 20 razy braliśmy udział w likwidacji miejscowych zagrożeń. Nie odnotowano alarmów fałszywych – przemawiał dalej druh Bronisław Bigus.

Działalność na kilku frontach

Sprawozdawca poinformował także, że w związku z sierpniową nawałnicą, druhowie jednostki sześciokrotnie wyjeżdżali poza teren gminy, w rejon Kamienicy Królewskiej w gminie Sierakowice. Dobrymi występami pochwalić się mogły też młodzieżowe drużyny, które zajmowały miejsca na podium w zawodach gminnych. Natomiast w turnieju powiatowym, z uwagi na awarię sprzętu, polegającą na niespodziewanym odkręceniu się węża od trójnika, druhowie jednostki zajęli dopiero 18 miejsce. Jeden z druhów ukończył kurs ratownictwa medycznego, a kilku podwyższyło swoje kwalifikacje w tym zakresie. Nie zmieniła się liczba samochodów, nadal jest to jeden wóz średni.

– Dzięki pomocy dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Edmunda Kwidzińskiego, który nadzorował zakup sprzętu pożarniczego oraz koordynował podpisanie umowy z zarządem głównym PSP w Warszawie, skąd dostaliśmy dotację na buty i odzież. Dziękuje też panu burmistrzowi M. Gołuńskiemu za środki, jakie gmina łoży na rzecz naszej jednostki – kontynuował Bronisław Bigus.

Podziękowania i odznaczenia

– Dziękuję też komendantowi OSP w Kartuzach druhowi Kalkowskiemu za wsparcie i organizowanie kursów medycznych, szkoleń w zakresie ratownika medycznego i strażaka oraz za przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic – wyrażał wdzięczność Bronisław Bigus.

W dalszym ciągu swojego wystąpienia dziękował też licznym osobom, które w najmniejszym nawet stopniu przyczyniły się do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W kolejnej części zebrania głos zabrał dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, Edmund Kwidziński, który poinformował, iż z wniosku OSP, prezydium ZOWZ OSP w Gdańsku, stosowną uchwałą nadało druhowi Michałowi Trzcińskiemu, Brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa. Przyznanie medalu spotkało się z burzą oklasków zgromadzonych druhów oraz licznymi gratulacjami. Euforia i przychylne komentarze były na tyle duże i długie, że atmosfera zebrania uległa znacznemu rozluźnieniu, wprowadzając nieco zamieszania do zaplanowanego porządku.

Burmistrz też gratuluje

Kiedy emocje po nadanym odznaczeniu opadły, do głosu doszedł burmistrz gminy Kartuzy Mieczysław Gołuński.

  • Bardzo dziękuję zarządowi za ubiegły rok i wam wszystkim, ale też doceniam, że zarząd uzyskał absolutorium i będzie nadal pracował w tym samym składzie. Rok 2017 był ciężkim rokiem dla nas wszystkich, bo skumulowały się zjawiska, których nikt chyba nie pamięta. I nawałnica i niezwykle deszczowe lato i cały rok, więc rzeczywiście akcji ratowniczych było bardzo dużo. Chcę podziękować za to, że zawsze możemy na was liczyć. Warte podkreślenia jest to, że jesteśmy jedynym powiatem w Polsce, w którym żaden strażak nie bierze ekwiwalentu do kieszeni. Jesteśmy z tego niezwykle dumni – rozpoczął swoje przemówienie burmistrz M. Gołuński.

BM

Komentarze