Wokół nas

KTO MA PIENIĄDZE, TEN RZĄDZI – TAKŻE W OSP

Zmienił się sposób finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Według nowych przepisów straże nie będą finansowane – jak dotąd – pionowo poprzez krajowe, wojewódzkie i powiatowe struktury Związku OSP, ale pieniądze dla straży ochotniczych będą przekazywali komendanci straży państwowych, na których terenie ochotnicy działają.

Chodzi o 50 mln zł, czyli 5% wpływów z polis ubezpieczeniowych od ognia, które dla OSP przekazują towarzystwa ubezpieczeniowe. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wystosował pismo do strażaków ochotników, w którym przekonuje, że nowe rozwiązanie spowoduje zwiększenie puli środków przeznaczonych na OSP.

W złą godzinę?

25 marca w Gniewinie miał miejsce IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Obecni tam delegaci już wtedy wyrażali obawy, że nowa władza wprowadzi nowe porządki. Obawiano się tego, bo już wtedy mnożono przeszkody formalnoprawne i komplikowano procedury pozyskiwania dotacji na zakup sprzętu.

– Delegaci poruszali tematy najbardziej nurtujące strażaków, takie jak brak środków w samorządach na zakup nowego sprzętu i zbyt niska dotacja ze środków MSWiA na zakup nowych środków pożarniczych – mówił Krzysztof Datta komendant gminny OSP w Karsinie – Przed nami trudna kadencja, ograniczono środki finansowe na działalność Związku.

Delegaci wypowiadali swoje obawy w złą godzinę. Minął miesiąc i mamy te nowe porządki. Co one oznaczają dla straży? Na razie nikt tego nie wie.

MW

Cały artykuł przeczytasz w naszym wydaniu z dnia 25 kwietnia.

Komentarze