Gmina Karsin

Pierwsze inwestycje drugiego półrocza

Gmina Karsin. Rozbudowa infrastruktury

Lipiec przyniósł podpisanie umów z wykonawcami trzech nowych inwestycji w gminie. Chodzi  o kolejny etap asfaltowania drogi Osowa do Zamościa, budowy przystani kajakowej nad Wdą i zagospodarowania przestrzeni nad stawem wiejskim w Przytarni.

Pierwszą z umów, którą podpisał włodarz gminy Roman Brunke była ta dotycząca asfaltowania drogi. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Kościerzyny. Prace ruszą już na początku sierpnia. Obejmują wykonanie ponad półkilometrowego dywanika asfaltowego od miejsca, w którym zakończono drugi etap do ostatniego zabudowania w miejscowości Białe Błoto. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy w końcu będą mieli dostęp do dobrze utwardzonej – asfaltowej drogi.

Koszt budowy dwuwarstwowego asfaltu wynosić będzie ponad 180 tyś. zł., z czego prawie połowa została pozyskana przez gminę z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego. W ciągu dwóch lat samorząd planuje doprowadzić drogę asfaltową aż do Zamościa.

Nowa przystań kajakowa

Powstanie ona w Bąku w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z Nurtem Wdy”, w którym partnerem wiodącym jest właśnie gmina Karsin. Cały projekt opiewa na kwotę ponad 710 tyś. zł z czego 85% stanowią środki pobrane z funduszy UE. Ich największa część zostanie spożytkowana przez gminę Karsin na zagospodarowanie działki przy kanale Wdy. Zostanie tam wybudowany pomost stały do cumowania kajaków. Na brzegu dostępna dla kajakarzy będzie suszarka na sprzęt, wiaty wypoczynkowe oraz przenośne sprzęty sanitarne. Oprócz tego znajdą się tam plac zabaw, boisko sportowe, pole namiotowe i scena na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez gminę. Oczyszczony zostanie też staw znajdujący się na działce.

Staw wiejski zostanie zagospodarowany

Na tę inwestycję pozyskano środki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Morenka”. Gmina otrzyma 200 tyś. zł dofinansowania na aranżację obszaru nad stawem wiejskim w Przytarni.

Do przetargu na to zadanie stanęła tylko jedna firma: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – budowlane „Mitron” z Kościerzyny. Inwestycja warta 450 tyś. zł obejmować będzie oczyszczenie stawu znajdującego się w centrum wsi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zostaną tam zasadzone rośliny, zamontowane elementy małej architektury. Do dyspozycji mieszkańców będzie drewniana wiata, siedem altanek, drewniany mostek i 15 ławek ze stołami. Całość zostanie na nowo ogrodzona, a przy drodze powstanie parking z 20 miejscami postojowymi. Koniec prac przewiduje się na początek października.

S.SZ

Komentarze