Gmina Chmielno Kultura Samorząd Wokół nas

PODATKI NIEZNACZNIE W GÓRĘ

Chmielno. XXXIII sesja rady gminy

Podczas ostatniej sesji, radni zajęli się określeniem stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Nowe, nieco wyższe stawki przegłosowano, choć nie jednogłośnie.

Wójt gminy Jerzy Grzegorzewski argumentował, że podwyżki podatków są bardzo niewielkie i powiększone tylko o procent inflacji. Przed głosowaniem przewodniczący rady gminy Marian Kwidziński zachęcił radnych do dyskusji nad propozycjami podwyżek. Ponieważ nikt się nie zgłosił, sam zabrał głos wyrażając wątpliwość, czy zwiększanie stawek podatku jest konieczne i argumentował, że w niektórych kategoriach wzrost wyniósł aż 14 procent, co nie ma uzasadnienia. – Po długich dyskusjach opartych na spojrzeniu procentowym, uważam, że propozycje podwyżek są trochę za wysokie i nie uzyskają mojej aprobaty w głosowaniu, dlatego wstrzymam się od głosu – powiedział przewodniczący rady M. Kwidziński.

Wójt odpowiada

Przewodniczącemu odpowiedział wójt gminy J. Grzegorzewski.

– Skoro pan przewodniczący tak bardzo lubi posługiwać się procentami, to chciałbym powiedzieć, że podwyżki stawek są dosyć wyważone i rzeczywiście niektóre wzrosną o 14 procent, ale niektóre zostaną zmniejszone aż o 19 procent. Według przeprowadzonej symulacji propozycja podwyżek właściwie będzie nieodczuwalna dla mieszkańców a przyniesie wzrost przychodu gminy o 90 tys. złotych. A pamiętać trzeba, ze wszyscy upominają się o nowe drogi, budynki i inne nakłady – tłumaczył wójt. – Pamiętać też musimy, że koszt wszelkich inwestycji wyraźnie wzrósł w ostatnim okresie. W górę poszły też ceny usług budowlanych. Dlatego uważam, że ta propozycja to absolutne minimum, o które mieszkańcy z pewnością nie będą mieli do nas pretensji – zakończył wójt.

W głosowaniu nad tym punktem porządku obrad sesji, radni przyjęli uchwałę ośmioma głosami za przy dwóch przeciwnych i trzech głosach wstrzymujących się.

B. Mielnik

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Komentarze