Gmina Sulęczyno Powiat kartuski

PODJAZY. „GŁOSEM INKI”

Konkurs pieśni patriotycznej

Szkoła Podstawowa w Podjazach nosi imię Danuty Siedzikówny ps. „Inka” Aby upamiętnić patronkę szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głosem Inki”. W tym roku odbędzie się już IV jego edycja.

Konkurs odbędzie się w środę 23 maja w szkole w Podjazach. Uświetni on obchody Dnia Patronki. Rozpocznie się o godz, 10.00. Uczestnicy – wyłącznie soliści – będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III i IV-VII. W każdej z nich przewidziano 3 nagrody. Przy organizacji konkursu ze szkołą współpracuje Gminny Ośrodek Kultury, a całe wydarzenie objął swym patronatem wójt gminy Sulęczyno.

Cele konkursu

Konkurs jest elementem wychowania patriotycznego. Ma za zadanie przypomnieć dawne, zapomniane pieśni i piosenki patriotyczne. W ten sposób zostanie przypomniane i upowszechnione nasze kulturalne dziedzictwo. Jednocześnie piosenki przypomną słuchaczom wydarzenia, a których opowiadają  To wszystko – zdaniem organizatorów – powinno wpłynąć na kształtowanie świadomości narodowej zarówno zarówno wykonawców, jak i publiczności wydarzenia.

MW

Komentarze