Gmina Kościerzyna

PODPISANO UMOWĘ NA MODERNIZACJĘ STOŁÓWKI

W czwartek 20 bm. w Powiatowym Centrum Młodzieży podpisano umowę na przebudowę i modernizację stołówki. Inwestycja zostanie wsparta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Było to zakończenie całego pakietu działań. Najpierw na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rada Powiatu Kościerskiego zarezerwowała środki na wkład własny. Później Zarząd Województwa przychylił się do wniosku o dofinansowanie prac i wreszcie 21 marca dyrektor PCM ogłosił przetarg. 5 kwietnia nastąpiło jego rozstrzygnięcie, a 20 – podpisanie umowy. Rywalizację wygrała i wszystkie prace wykona firma Atlant z Gdyni. Będą one kosztować 750 tys. zł brutto.

Zakres prac

Prace modernizacyjne podzielono na 2 etapy. Na maj przewidziano wymianę pokrycia dachu. Po jej zakończeniu prace zostaną wstrzymane do września, na kiedy zaplanowano przebudowę budynku i dostosowanie jego do potrzeb niepełnosprawnych. Dzięki tej przerwie stołówka nie będzie zamknięta  w sezonie wakacyjnym.

– Stołówka to najstarszy i jedyny niedostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ogólnodostępny budynek na terenie centrum – powiedział nam dyrektor PCM Marek Wołoszyk – Planujemy jej modernizację i przebudowę tak, aby stała się ona dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym i poruszających się na wózkach. I nie chodzi nam jedynie o to, by niepełnosprawni mogli w tej stołówce bez większych trudności jeść. Planujemy też przebudowę kuchni, tak aby niepełnosprawni mogli w niej przygotowywać posiłki. Poza tym remont obejmie wymianę stolarki, przebudowę łazienek i wytyczenie wygodnych ciągów komunikacyjnych w budynku.

Przyjaźni niepełnosprawnym

Garczyńskie centrum jest wpisane do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne. Osoby niepełnosprawne biorą też udział w odbywających się tu obozach. Poza stołówką wszystkie ogólnodostępne obiekty ośrodka są przystosowane do ich potrzeb. Wózkiem można wjechać do mini-hotelowca, Centrum Informacji Turystycznej, zjechać na przystań i kąpielisko. Nawet część znajdujących się tu domków kempingowych wyposażono w podjazdy i przystosowano w nich łazienki do potrzeb „wózkowiczów”. Przystosowanie stołówki do potrzeb niepełnosprawnych zlikwiduje ostatnie, jeszcze istniejące tu bariery.

MW

Komentarze