Wokół nas

Podsumowali kadencję i wybrali nowe władze

 

Strażacy ochotnicy na swoim zjeździe powiatowym najpierw docenili tych, którzy zasłużyli się najbardziej w minionej kadencji, a później wybrali nowe władze, które przewodzić im będą w latach 2016-2021. Na ich czele jako gwarant porządku stanął st. bryg. Edmund Kwidziński.

2016 to rok wyborczy w strukturach OSP. Najpierw przez całą wiosnę odbywały się wybory w poszczególnych jednostkach, a na koniec Zjazdy Gminne dokonały wyboru władz na tym poziomie. Zjazd Powiatowy jest kolejnym etapem tego procesu.

-Miniona kampania sprawozdawczo-wyborcza przebiegała w atmosferze społecznego uznania i zaufania, które jest udziałem wszystkich druhów naszych jednostek. Wasza wola działania, potrzeba niesienia humanitarnej pomocy innemu człowiekowi stanowi najwyższą wartość całego związku  i jest źródłem indywidualnej satysfakcji-mówił Edmund Kwidziński.

9 listopada w nowej strażnicy w Żukowie spotkało się 26 delegatów reprezentujących struktury gminne OSP powiatu kartuskiego. Gośćmi zjazdu byli przedstawiciele władz wojewódzkich OSP i włodarze naszych gmin.

Początek zjazdu to podziękowania i laury dla najbardziej oddanych służbie druhów i weteranów strażackiej służby. Były dwa złote medale, medal Chomicza i pamiątkowe statuetki.

Statystyka budzi podziw

W podsumowaniu minionej kadencji przedstawionym przez Prezesa Edmunda Kwidzińskiego zebrani usłyszeli wiele statystyk, które budzą szczery podziw. W 52 jednostkach w powiecie służy 4350 druhów. Aż 23 jednostki należą do KSRG.

Miniona kadencja to 10413 interwencjach, w których wzięło udział 8252 strażaków. 1616 wyjazdów to były pożary. Druhowie cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. W minionej kadencji w różnego rodzaju kursach uczestniczyło ponad 2300 druhów. Sprawdzianem umiejętności są tez zawody sportowo-pożarnicze. Okazuje się, że przez te lata wzięły w nich udział 74 zespoły MDP, co daje 666 młodych druhów. Spośród strażaków czynnych w zawodach wzięło udział 76 zespołów, które liczyły 684 zawodników.

W minionej kadencji w jednostkach wymieniono 21 samochodów, co jak się okazuje stanowi prawie 30 % stanu. To samo dotyczy innego sprzętu, tak jak pompy pływające, radiostacje, itd.

Prawie półtora tysiąca druhów działa w indywidualnym systemie powiadamiania. Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie zaangażowanie finansowe samorządów powiatu. Na utrzymanie gminnych struktur OSP wskaźnik gminy łożyły średnio 1,41 swojego budżetu. W sumie daje to za te 5 lat kwotę 29,132 mln zł.

Tak więc minione 5 lat to był okres stałego rozwoju, podnoszenia poziomu wyszkolenia i doposażenia dla wszystkich jednostek w powiecie. W starej kadencji 3 jednostki z powiatu OSP Ostrzyce, OSP Brodnica Górna i OSP Gowidlino weszło do systemu KSRG.

Nowy Zarząd z lekkimi korektami

Po sprawozdaniach komisji funkcjonujących podczas zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Jednomyślnie zaakceptowali skład nowego Zarządu poszerzonego o Starostę Kartuskiego Janinę Kwiecień i Przedstawiciela firmy LOTOS Tadeusza Tudolskiego. Wybrano tez nową Komisję Rewizyjną i Delegatów na Zjazd Wojewódzki.

W mowach gości zjazdu: Wicestarosty Bogdana Łapy, Przewodniczącego Rady Mieczysława Woźniaka i Burmistrza Żukowa W. Kankowskiego słychać było tylko i wyłącznie uznanie i podziękowania za te lata służby. Podsumowujący zjazd wybrany ponownie prezes ZOSP RP st. bryg. Edmund Kwidziński podkreślił, że strażacy wszystkich jednostek OSP zrzekają się ekwiwalentu za udział w akcjach na rzecz jednostki

 

Komentarze