Gmina Stara Kiszewa Powiat kościerski Samorząd

Podziękowania za owocne cztery lata

Stara Kiszewa. Pożegnalna sesja Rady Gminy VII kadencji

Podczas uroczystej sesji, kończącej się kadencji Rady Gminy Stara Kiszewa, jaka odbyła się 16. października, wśród podziękowań, życzeń, kwiatów i gratulacji, znalazło się interesujące wystąpienie przewodniczącej Rady Gminy Marii Moritz, stanowiące podsumowanie dokonań rady.

W przemówieniu wysłuchanym przez władze gminy, radnych i zaproszonych gości, przewodnicząca M. Moritz, chronologicznie przedstawiła historię działania gminnej rady mijającej kadencji, wymieniając także z osobna wszystkich radnych, którzy uczestniczyli w jej sesjach. Zgodnie z przedstawioną informacją, kadencja rozpoczęła się 16. listopada 2014 roku a jej ostatni dzień przypada na 16 listopada 2018 roku. Rada powołała cztery komisje stałe, ustalając ich skład i przewodniczących na drugiej sesji w kadencji. W latach 2014-2018 zwołanych zostało 46 sesji. Radni podjęli 273 uchwały, z tego: w roku 2014 – 18, w roku 2015 – 61, w roku 2016 – 63, w roku 2017 – 78 i w roku 2018 – 53.

Inwestycje i poprawa warunków życia mieszkańców

Przewodnicząca gminnych rajców Maria Moritz, nie omieszkała podzielić się pewnymi pozytywnymi dokonaniami, zmieniającymi wizerunek gminy.

– Z perspektywy przewodniczącej rady uważam, że zrealizowaliśmy w tym okresie dużo inwestycji i podjęliśmy wiele działań, które poprawiły warunki życia naszych mieszkańców w

różnych sferach – powiedziała przewodnicząca M. Moritz. Oceniając mijającą kadencję wydaje mi się, że wsłuchując się w głosy naszych mieszkańców zawsze kierowaliśmy się interesem społecznym. Decyzje rady były wyważone i respektowały oczekiwania tych, których reprezentantami byliśmy przez minione cztery lata – kontynuowała. Sądzę, że u progu kolejnych wyborów samorządowych możemy być dumni z wykonanej pracy, a sprawy, których nie udało się zakończyć, pozostawiamy w stopniu zaawansowania, pozwalającym na szybkie ich załatwienie – dodała z pewnym przejęciem M. Moritz.

Podziękowania

Na zakończenie pani przewodnicząca złożyła serdeczne podziękowania wszystkim radnym za prace w komisjach, za aktywną działalność na rzecz rady i na rzecz swoich społeczności lokalnych. Szczególne podziękowania złożyła tym radnym, którzy nie opuścili

żadnego posiedzenia sesji, dodając, że służba w gminnej radzie i współpraca z radnymi była dla niej przyjemnością.  Przewodnicząca M. Moritz złożyła też podziękowania wójtowi Marianowi Pickowi, jego współpracownikom, pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkim osobom, z którymi mogła przez minione 4 lata współpracować.

– Dziękuję za zaangażowanie i trud włożony w rozwój naszej gminy – zakończyła swoje przemówienie M. Moritz.

BM

 

 

 

Komentarze