Wokół nas

POMORSCY RADNI APELUJĄ

Od kondolencji, współczucia, po apele po solidarną pomoc poszkodowanym przez nawałnicę – takie treści znalazły się w rezolucji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Została ona podjęta jednomyślnie na XXXVIII nadzwyczajnej sesji.

O tym, że sesja taka ma być zwołana mówił Marszałek Pomorski Mieczysław Struk już 16 sierpnia w Rytlu podczas spotkania z samorządowcami z terenów dotkniętych kataklizmem z nocy 11-12 sierpnia.

Tydzień później 22 sierpnia radni województwa pomorskiego spotkali się na XXXVIII nadzwyczajnej sesji sejmiku. Uczestniczyli w niej również samorządowcy z powiatu kartuskiego, kościerskiego i chojnickiego. Wśród nich m.in. Janina Kwiecień starosta kartuski.

Specjalna rezolucja

Sejmik Pomorski głosami wszystkich 21 obecnych radnych przyjął specjalną rezolucją zatytułowaną „Wzajemna solidarność i dobra samoorganizacja mieszkańców”.

Obecni na sejmiku minutą ciszy uczcili pamięć ofiar nawałnicy. Odnosi się też do nich treść dokumentu: „Z bólem przyjęliśmy wiadomość o ofiarach śmiertelnych i czcimy pamięć tych, którzy w wyniku tej katastrofy stracili życie. Mamy nadzieję, że ranni szybko powrócą do pełni sił i zdrowia.”

Rezolucja mówi o ogromnie zniszczeń jaki dotknęły gminy województwa pomorskiego. Nawałnica wyrządziła olbrzymie szkody i przyniosła wielkie straty materialne w wielu gminach… W zakresie gospodarki leśnej nieporównywalne z żadnym z wcześniejszych zdarzeń w historii Pomorza… Pamięć o tej niszczycielskiej sile żywiołu długo pozostanie wśród mieszkańców Borów Tucholskich, Kaszub i Kociewia…

Pomorscy radni w swoim apelu wielokrotnie dziękują tym, którzy nieśli pomoc na dotkniętych żywiołem terenach.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom ratowniczym i zaangażowanym ludziom, którzy od pierwszych chwil po nawałnicy nieśli pomoc poszkodowanym. W tych najbardziej dramatycznych momentach szczególnie ważne okazało się wzajemne wsparcie i niezawodne działania pomorskich strażaków. Po raz kolejny wiele naszych wspólnot lokalnych przekonało się, jak wielką wagę ma wzajemna solidarność i dobra samoorganizacja mieszkańców. Dziękujemy wszystkim za to wielkie poświęcenie i szeroki społeczny odzew.

Patrząc na to co się wydarzyło, myślą o przyszłości

 Pomorscy radni w swojej rezolucji z 22 sierpnia nie odnoszą się tylko do tych tragicznych dla regionu wydarzeń. Więcej uwagi poświęcają dziełu odbudowy zniszczonej substancji regionu.

Usuwanie skutków wichury wymaga długotrwałej szczególnej mobilizacji ze strony władz samorządowych i państwowych… Zdajemy sobie sprawę, że przed nami wspólne zadanie odbudowy infrastruktury prywatnej i publicznej na zniszczonych terenach… Liczymy na solidarną kooperację na tym polu wszystkich samorządów terytorialnych, administracji rządowej i strategicznych przedsiębiorstw państwowych oraz partnerów społecznych. Wierzymy, że z tym wyzwaniem wszyscy sobie poradzimy w duchu współpracy ponad podziałami politycznymi…

 Zaraz po tym radni dziękują wszystkim tym którzy rozumiejąc sytuację natychmiast zareagowali pomocą poszkodowanym.

Dziękujemy za wielowymiarowe wsparcie, w tym dary rzeczowe i pomoc finansową, jakie napływają do potrzebujących od osób prywatnych, przedsiębiorców oraz instytucji samorządowych i państwowych z całego kraju. Dziękujemy za wyrazy współczucia i słowa otuchy kierowane do mieszkańców dotkniętych kataklizmem.

Rezolucja zawiera też wniosek specjalny. Jest to właściwie apel o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych, które bardzo mocno doświadczyły niszczycielskiej nawałnicy. Na dotkniętych kataklizmem terenach lasy prywatne stanowią połowę zniszczonych areałów leśnych. Były one dorobkiem całych pokoleń żyjących tu Kaszubów.

… Zwracamy się z wnioskiem do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o przygotowanie dla rolników będących właścicielami lasów, którzy w zaistniałej sytuacji nie będą w stanie zagospodarować i sprzedać swojego drewna, mechanizmów umożliwiających pozyskanie i zbycie drewna za pośrednictwem narzędzi dostępnych Lasom Państwowym. Ważne, aby Lasy Państwowe udzieliły też pomocy merytorycznej właścicielom lasów prywatnych w zakresie planowania odnowień i zapewniły materiał sadzeniowy…

Rezolucja sejmiku pomorskiego towarzyszy szerokiej pomocy, którą samorząd regionu organizuje dla terenów dotkniętych nawałnicą. Pomoc tą koordynuje specjalny zespół, na czele którego stoi Michał Szczupaczyński, telefon kontaktowy: 502 757 496

D. Tryzna

 

Dariusz Męczykowski – radny sejmiku pomorskiego

Nasz apel to głos samorządu pomorskiego, który widzi, jakie nieszczęście dotknęło gminy naszego regionu. W tych trudnych dla nich chwilach musimy służyć pomocą. Wszyscy – czy to samorządy, czy to firmy czy zwykli ludzie.

Ja jak chyba nikt inny wiem czym jest taka tragedia, bo jej doznałem. Po pożarze, który zniszczył dorobek naszej rodziny to właśnie pomoc sąsiadów i czasami obcych ludzi pomogła nam stanąć na nogi.

Całe życie będę pamiętał o dużej pomocy jaką udzieliła nam wtedy rodzina Państwa Czapiewskich z Somonina.

 

Oprócz apelu pomoc finansowa

Samorząd zdecydował się wspomóc strażaków w ich pracy. Podjęto decyzję o przekazaniu stu tysięcy złotych na kupno ponad 30 pilarek. Prawie połowa z nich trafiła do powiatu chojnickiego, którego mieszkańcy najbardziej ucierpieli w nawałnicy. Pozostałe znalazły się w rękach druhów z powiatów: kartuskiego, kościerskiego, starogardzkiego i bytowskiego.  W powiecie kartuskim nowe piły spalinowe otrzymali ochotnicy z Łapalic, Kamienicy Królewskiej oraz Sulęczyna. Kolejne trzy pilarki trafiły do powiatu kościerskiego, do OSP w Dziemianach, Karsinie oraz w Lipuszu.
Ponadto samorząd zdecydował się na przekazanie 2 mln zł na naprawę i zabezpieczenie uszkodzonych przez nawałnicę na Pomorzu dróg. Pieniądze te będą przekazane na odtworzenie konstrukcji dróg oraz zniszczonych elementów np. oznakowania pionowego barier energochłonnych oraz poręczy mostowych.

 

 

Komentarze