Inwestycje Powiat kartuski

JEST POROZUMIENIE DOTYCZĄCE II ETAPU OBWODNICY

Po co mamy naszego posła Stanisława Lamczyka? Każdy chyba odpowie, że choćby po to, aby „przyszła” do nas PKM-ka. Ale niewielu wie, że „chodzi” on przy innych sprawach – inwestycjach ważnych dla powiatu. Ot choćby „gazyfikacja” gminy Stężyca, czy dalsza rozbudowa infrastruktury kolejowej. Dziś wiemy, że „wychodził” jeszcze sposób na znalezienie dodatkowych pieniędzy na II etap obwodnicy Kartuz.

Kilka miesięcy temu poseł Stanisław Lamczyk podzielił się z nami informacją, że wypatrzył możliwość zdobycia dodatkowych środków na obwodnicę z funduszy celowych Ministerstwa Infrastruktury. Chodziło o pieniądze na bezkolizyjne skrzyżowania dróg z torami kolejowymi. Kiedy planowano II etap obwodnicy nikt nie myślał o rewitalizacji linii kolejowej Kartuzy – Sierakowice. Dziś jest to inwestycja niemal pewna, a to powoduje, że do wyceny II etapu muszą dojść nowe koszty budowy wiaduktu nad tą linią. Te dodatkowe środki służyłyby sfinansowaniu właśnie tej inwestycji.

Wyjście z pomysłem

Poseł Lamczyk zaraził swoim pomysłem burmistrza Kartuz. Razem pojechali do Warszawy, aby rozmawiać o możliwościach skorzystania z tego finansowania. Okazało się, że aby pieniądze z ministerstwa uzyskać trzeba spełnić pewne warunki. Najważniejszym z nich jest znalezienie partnerów współfinansujących inwestycję.

Rozmowy miały toczyć się dalej, ale stanęły w miejscu. Ruszyły w ubiegłym tygodniu. We wtorek 24 października samorządowcy kartuscy, poseł Lamczyk i marszałek M. Struk spotkali się w Żukowie. To właśnie to spotkanie było powodem ostrej wymiany zdań pomiędzy burmistrzem M. G. Gołuńskim, a przewodniczącym rady A. Pryczkowskim.

Szukamy możliwości…

Marszałek Mieczysław Struk pytany dwa dni później o efekty tego spotkania zachował daleko idącą powściągliwość.

Czytaj więcej w naszym wydaniu papierowym z dnia 31.10.2017r.

D. Tryzna

Komentarze