Wokół nas

Pow. kartuski. Nowe wyposażenie dla OSP

Specjalistyczny sprzęt dla jednostek KRSG

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Marszałek Województwa Mieczysław Struk podczas czwartkowej wizyty w Kartuzach przywiózł ze sobą ,,wielką kasę” dla powiatu. Oprócz ponad 7 mln zł dla szpitala dodatkowe 1,7 mln otrzymały jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu.

Swoją wdzięczność wyraziły zarówno władze powiatu jak i były komendant KP PSP w Kartuzach st. bryg. Edmund Kwidziński. To było chyba jego ostatnie dzieło jako sprawującego tą funkcję.  Były komendant był bardzo mocno zaangażowany w ten projekt. Osobiście uczestniczył w posiedzeniach rady danego samorządu aby przedstawić założenia projektu i przekonać rajców do wysupłania w budżetu gminy wkładu własnego.

Szacunek jaki Edmund Kwidziński darzony jest w naszych gminach powodował, że w żadnym z samorządów nie było nawet cienia wątpliwości nad głosowaniem „za” projektem.

– Był to pierwszy projekt z powiatu kartuskiego dotyczący jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli ochotników. Taka decyzja na pewno sprawi radość druhom ze  wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu – podsumował na sesji powiatu E. Kwidziński – prezes zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

Więcej informacji na ten temat w nowym wydaniu Kuriera Kaszubskiego z dn. 1.08

Komentarze