Powiat kościerski

POWIAT. DOKOŃCZYLI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE LOT „SERCE KASZUB”.

Właściciel Bazun pokieruje LOT-em „Serce Kaszub”

Mateusz Ankiersztejn, właściciel hotelu i restauracji Bazuny w Kościerzynie, został wybrany nowym prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Wybory odbyły się w piątek 9 marca. Spotkanie było kontynuacją przerwanego przed trzema tygodniami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Na poprzednim zebraniu gorącą dyskusję wywołały sprawy finansowe i kwestia podwyżki dla dyrektora biura LOT Serce Kaszub. Samorządowcy wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom i zdecydowali o podwyższeniu swojej stawki wpłat do stowarzyszenia.

Zwiększona stawka o 10 gr na mieszkańca

Do Lokalnej Organizacji Turystycznej, oprócz przedsiębiorców turystycznych, należą wszystkie samorządy z powiatu kościerskiego. Dotychczas gminy wpłacały do jej budżetu opłatę liczoną jako wielokrotność kwoty 1,40 zł od mieszkańca. Dodatkowo powiat wpłacał rocznie 9,5 tysiąca złotych. – Rozumiemy, że te kwoty nie są duże. A potrzeby wciąż rosną, dlatego przychyliliśmy się do zwiększenia stawek – tłumaczył Mirosław Ebertowski, wójt Lipusza. Samorządowcy zdecydowali o zwiększeniu stawki o 10 groszy na jednego mieszkańca gminy. – Miasto dotychczas wpłacało najwięcej, bo blisko 32 tysiące zł rocznie. Ale musimy utrzymać wysoką jakość prac biura, dlatego jesteśmy za zwiększeniem stawki – dodawał burmistrz Kościerzyny, Michał Majewski. Samorządowcy do pozostania na stanowisku dyrektora biura LOT-u przekonali też Lidię Narloch, która od 4 lat kieruje jego pracami.

Wybory

W wyborach na kolejną kadencję nie wystartował dotychczasowy prezes LOT-u Andrzej Penk, zawodowo pracujący jako kierownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. – Mamy w tym roku ogrom prac w Parku. Realizujemy tam projekt, który ma wzbogacić infrastrukturę turystyczną na dziewięciu szlakach, nowe witacze, tablice informacyjne, wiaty. Do tego nowe publikacje. Nie dałbym rady pogodzić obu funkcji dalej – tłumaczył odchodzący prezes LOT-u. W wyborach do nowego zarządu wystartowało osiem osób, z których wybrano pięć, które zyskały najwięcej głosów. Zostali nimi Mateusz Ankiersztejn (32 głosy), Gabriela sumionka (29 głosów), Ewa Chmielecka (26 głosów), Tomasz Szala (22 głosy) i Karina Florek (19 głosów). Prezesem jednogłośnie wybrano Mateusza Ankiersztejna, właściciela hotelu i restauracji Bazuny w Kościerzynie.

AD

Czytaj więcej w wersji papierowej wydania z dnia 13.03.2018

Komentarze