Powiat kartuski

Powiat kartuski. Bezpieczeństwo

Mniej przestępstw i wypadków, ale za to groźniejsze

Na najbliższej sesji Rady Powiatu kartuskiego 5 kwietnia policja przedstawi sprawozdanie na temat swojej pracy i stanu bezpieczeństwa w powiecie w ubiegłym roku.

Statystycznie można powiedzieć, że rok 2017 był lepszy od 2016. Zmalała zarówno liczba przestępstw, jak i wypadków drogowych. Jednak jeśli chodzi o wydarzenia najgroźniejsze – było dokładnie na odwrót. Wzrosła liczba przestępstw, w wyniku których poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Przestępstwa i wykroczenia

W ubiegłym roku w powiecie zanotowano 1917 przestępstw. Jest to o 232 mniej, niż w roku 2016. Martwi natomiast znaczny – z 48 do 62 liczby przestępstw, których ofiara została zraniona. Liczba bójek utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie. I w 2016, i w 2017 roku było ich 11. Spadła liczba kradzieży. I to zarówno tych zwykłych – z 228 na 212, jak i tych poważniejszych, połączonych z włamaniem – z 256 na 252; czy z rozbojem – z 13 na 7. Spadła nawet liczba kradzieży samochodów poprzez włamanie – z 71 do 59. Jest to dowód, że mamy coraz porządniejsze społeczeństwo. Na pewno jednak nie można uznać tego za sukces policji. Wykrywalność tego typu przestępstw na terenie powiatu kartuskiego wynosi zaledwie 5,4%, czyli na 59 takich kradzieży udało się ustalić sprawców trzech. Kiepsko jest też z wykrywalnością takich przestępstw, jak: kradzież zwykła, kradzież z włamaniem, czy uszkodzenie rzeczy. Każde z nich ma wykrywalność poniżej 50% – odpowiednio 35,6%, 32,5% oraz 46,1%.

Martwi rosnąca liczba wykroczeń. Kiedy w 2016 roku zanotowano ich 4093, w 2017 r. było ich już 4373. To, że nagminnie przekraczamy prawo w sprawach drobnych świadczy o coraz mniejszym dla tego prawa szacunku.

Bezpieczeństwo na drogach

Liczba wypadków drogowych spada. Odnotowano ich 239, czyli o 3,5% mniej, niż rok wcześniej. Ten niewielki spadek nie rekompensuje jednak wzrostu liczby wypadków najgroźniejszych. Wypadków śmiertelnych zanotowano 16, podczas gdy w roku 2016 było ich 7. Także ponad dwukrotnie wzrosła liczba zabitych w wypadkach. Najniebezpieczniejsze drogi to: droga wojewódzka nr 211 , na której zanotowano 48 wypadków, droga krajowa nr 20 – 35 wypadków i droga wojewódzka nr 224 – 30 wypadków. Nieznacznie wzrosła też liczba kolizji i nietrzeźwych kierujących. Zmalała natomiast liczba rannych w wypadkach. W porównaniu z rokiem 2016 było to 86,1%.

Prewencja i inne działania policji

W ubiegłym roku kartuska policja przeprowadziła 409 akcji prewencyjnych. Dotyczyły one przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narkotyków i środków odurzających, zagrożeń czyhających w sieci internetowej, bezpieczeństwa miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przemocy w rodzinie oraz bezpieczeństwa seniorów. Oprócz tego policjanci z powiatu wzięli udział w 80 krajowych i wojewódzkich działaniach kontrolno-prewencyjnych mających poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przeprowadzono też 41 wspólnych działań na drogach łączących powiaty z policjantami sąsiednich powiatów. Ważnym elementem działań prewencyjnych było rozdawanie przez policjantów podczas spotkań z mieszkańcami – głównie dzieciom – elementów odblaskowych do przymocowania do ubrań. Odblaski te zostały pozyskane z zewnątrz, głównie od samorządów.

Działania związane z ujawnieniem przemocy w rodzinie zaowocowały założeniem 145 „Niebieskich Kart”. 121 takich procedur wszczęto na terenach wiejskich, a 24 w miastach.

Funkcjonariusze policji brali też udział w zabezpieczaniu imprez masowych, głównie sportowych. Najważniejsze z nich to cykl biegów przełajowych, triathlon na Złotej Górze, Truskawkobranie, Puchar Stolema „Ostrzyce Masters”, wyścigi kolarskie i rajd samochodowy „Orski”.

Policja współpracowała też z samorządami. Materialnym wyrazem tej współpracy jest wspieranie mundurowych przez powiat i gminy. W ubiegłym roku Komenda Powiatowa podpisała 15 umów z lokalnymi samorządami. Na podstawie tych umów przekazano policji sprzęt o łącznej wartości prawie 62 tys. zł.

MW

Komentarze