Powiat kartuski

POWIAT KARTUSKI. ROCZNE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI HDK PRZY PSP

Od 34 lat strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, regularnie oddają najcenniejszy dar jakim jest krew. W dniu 14 grudnia Klub Honorowych Dawców Krwi przy kartuskiej komendzie powiatowej podsumował swoją działalność za rok 2017. Najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali odznaczeni.

W uroczystości wziął udział dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Wiktor Tyburski, zastępca starosty kartuskiego – Bogdan Łapa, burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, prezes Koła PCK Wojciech Markowski oraz prezes pomorskiego oddziału PCK – Jarosław Paczoska. Słowo wstępne wygłosił prezes Honorowych Dawców Krwi przy PSP w Kartuzach – Paweł Gawin, który przywitał także przybyłych honorowych dawców krwi oraz zaproszonych gości. – Od samego początku nasz klub organizował grupowe oddawanie krwi z okazji Dnia Strażaka, oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa. W minionym roku oprócz grupowych wyjść, wraz z pozostałymi klubami należącymi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu, klub nasz włączył się aktywnie w pozostałe pracujące soboty w stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kartuzach, za co gorąco dziękuję – powiedział. Najbardziej zasłużeni, którzy otrzymali dzisiaj odznaczenia, oddali już nawet ponad 20 litrów krwi – dodał.

Podziękowania

W trakcie uroczystości podziękowano także personelowi punktu krwiodawstwa w Kartuzach, za życzliwą i sprawną obsługę w czasie oddawania krwi, oraz władzom PCK i Dyrekcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku za wzorową współpracę i przyznane odznaczenia. Na zakończenie prezes HDK PSP zachęcał wszystkich krwiodawców do dalszego dzielenia się pięknym darem jakim jest krew oraz złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne. Podziękował też sponsorom: jednostkom OSP z powiatu kartuskiego, burmistrzowi miasta Kartuzy, Starostwu Powiatowemu w Kartuzach, firmie GRAFIX z Banina, firmie „Neptun Akcesoria Meblowe Stolarki Budowlanej z Sierakowic” – Magdalena Sylka , firmie „KAPEO Polska „ z Mściszewic oraz firmie Renault Zdunek z Gdańska

BM

Odznaczeni odznaką

1. Zasłużony honorowy Dawca Krwi dla Zdrowia Narodu

– Gojtowski Roman

– Gołąbek Piotr

– Hinz Brunon

– Lica Stanisław

– Gawin Paweł

Odznaczeni odznaką „ Zasłużony Honorowy Krwiodawca Krwi”

I stopnia – Piotr Licbarski

II stopnia – Henryk Browarczyk

III stopnia – Dawid Mazur , Mateusz Skierka, Sławomir Szmuda

 

 

Komentarze