Gmina Przodkowo Powiat kartuski

POWIAT KARTUSKI. SPRAWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W PRZODKOWIE

Ruszyło się w sprawie tej inwestycji. Złożony został projekt który ma zapewnić dodatkowe duże środki na jej wykonanie bo za przeznaczone na ten cel w powiatowym budżecie 0.5 mln zł nie wiele da się zrobić.

W jednym z poprzednich numerów pisaliśmy o uciążliwej bolączce ZSP w Przodkowie, związanej z brakiem sali gimnastycznej i długimi przemarszami uczniów na zajęcia z WF. Okazało się, że marzec przyniósł dobre wieści w tej sprawie. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki który może przynieść nawet 1/3 środków na inwestycje.

Jak usłyszeliśmy od dyrektora szkoły Kazimierza Klasa powiat jako inwestor zabezpieczył na tę  inwestycję pół mln zł. Ta kwota nie wystarczy jednak aby podjąć inwestycję stąd konieczność szukania środków na zewnątrz.

–  Liczę, że w przypadku tej inwestycji jest tylko jeden kierunek działań. Że wszyscy odpowiedzialni za nią są zdeterminowani aby dążyć jak najszybciej do budowy. Ja jak najbardziej- zaznacza dyrektor placówki Kazimierz Klas.

Podział obowiązków a budowa hali

W ramach podziału obowiązków ustalonego w 2016 r., Rada Rodziców wraz z dyrektorem szkoły przygotowała całą dokumentację projektową, z kosztorysem i pozwoleniem na budowę. Czynności te zostały wykonane w 2017 r. Czekano jedynie na ruch starostwa powiatowego, które miało zapewnić podstawę finansowania.                                                                                                – Z jednej strony rozumiem pryncypia i priorytety które mają samorządy, z drugiej strony ja jestem odpowiedzialny za to, aby zapewnić uczniom najbardziej optymalne warunki do nauki

Według słów dyrektora, wójt gminy, także ma już za sobą wszystkie formalności związane z przeniesieniem linii energetycznej n. do sportu – dodał dyrektor szkoły.  Wyposażenie sal wzięła na siebie Rada Rodziców.

Marzenia dyrektora

Obecnie przodkowska placówka jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie, która nie ma sali gimnastycznej, co rzutuje na niemożność realizacji pełnego programu nauczania z wychowania fizycznego.                                                                                                               – Zajęcia z wychowania fizycznego mogłyby odbywać się w całkiem innych standardach edukacji. Mając salę główną, siłownię i salę do ćwiczeń fitness, mógłbym prowadzić zajęcia jednocześnie dla trzech grupy szkolnych – rozmarzył się dyr. K. Klas. Moglibyśmy aktywować zajęcia w ramach SKS czy inne formy aktywności fizycznej i kulturalnej – dodał. Obecnie jest tak, że szkoła korzysta z dostępnej hali w godzinach od 8 do 16. Po tej godzinie w sali odbywają się już zajęcia nie związane ze szkołą. Szkoła ma lekcje do 16.50 i traci na tym, że ostatnią lekcją nie może być WF, co ma wpływ na cały plan lekcji.

Dyrektor szkoły zwraca uwagę także na inna istotną okoliczność. W tym roku szkoła obchodzić będzie 60-lecie istnienia. W porozumieniu z nauczycielami dyrektor postanowił przenieść uroczystości jubileuszowe na przyszły rok, kiedy ukończona będzie sala gimnastyczna.

Do tematu będziemy powracać.

 

  BM + DT

Komentarze