Wokół nas

Powiat kościerski. Dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej i boisk

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Obecna infrastruktura sportowa zlokalizowana jest terenie popularnego „ogólniaka”.   Z powodu małej sali w szkole oraz ze względu na jej zły stan budowa nowego obiektu sportowego była koniecznością. Już od pewnego czasu uczniowie  

Przedmiotowa inwestycja obejmie budowę przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie. jest w bardzo złym stanie. nowej sali  wraz z budową łącznika z zapleczem socjalnym, remontem  istniejącej sali gimnastycznej, budową boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem  i oświetleniem.

 

Sala

Obiekt nowej sali podzielono na dwie strefy funkcjonalne: salę gimnastyczną oraz zaplecze socjalno-sanitarne. Sala gimnastyczna będzie dawała możliwość gry m.in. w piłkę koszykową, nożną i siatkówkę. Należy także zaznaczyć, że obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również zakup maszyny do utrzymania czystości parkietu sali.
-Realizacja tej bardzo oczekiwanej przez uczniów, nauczycieli i rodziców inwestycji, bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości kształcenia i wychowania w naszej placówce oświatowej- mówi Alicja Żurawska, starosta kościerski.

Uczniowie placówki będą mieli dostęp do nowoczesnej sali gimnastycznej o każdej porze roku, a wzrost sprawności fizycznej będzie dodatkowo wynikał z utworzenia nowego obiektu sportowego – wielofunkcyjnego boiska szkolnego. Jestem przekonana, że budowa sali gimnastycznej i boiska szkolnego zwiększy popularyzację sportu, a także pozwoli odnosić jeszcze większe sukcesy sportowe naszych uczniów – dodała starosta.
Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na rok 2018. Łączny koszt planowanej inwestycji to ponad 4.736.000,00 zł.

Komentarze