Wokół nas

Powiat kościerski. Ranking wykorzystania środków z UE

Gmina Karsin liderem powiatu

W Rankingu Wspólnoty, wydawnictwa specjalizującego się w charakterystyce jednostek samorządu terytorialnego, opublikowano także klasyfikację wykorzystania środków z UE za lata 2014-2017, gmin wiejskich powiatu kościerskiego. Na pierwszym miejscu znalazła się gmina Karsin.

Rankingi Wspólnoty opracowywane są przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego – eksperta Rady Europy ds. finansów samorządowych i organizacji terytorialnej oraz specjalisty w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych. W jednym z rankingów, zbiorczo objęto pozyskanie i wykorzystanie środków z UE przez gminy wiejskie powiatu kościerskiego w latach 2014-2017. Pamiętać jednak trzeba, że Ranking Wspólnoty nie do końca oddaje prawdziwy obraz rzeczywistości, gdyż znacząca część dotacji w niektórych gminach, pozyskiwana jest przez spółki komunalne. Zdecydowanym liderem rankingu jest gmina Karsin. Wysokość pozyskanych środków z UE na jednego mieszkańca w tej gminie wyniosła w badanym okresie 1567 zł. Z wynikiem takim gmina Karsin plasuje się ponadto na drugim miejscu w województwie pomorskim, skupiającym 81 gmin wiejskich, ustępując jedynie gminie Krokowa. Wysokość pozyskanych z UE środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca, sytuuje gminę Karsin na znakomitym 55. miejscu w Polsce. Warto zaznaczyć, że liczba gmin wiejskich w Polsce wynosi 1548.

Stara Kiszewa i Nowa Karczma na podium

Na drugim miejscu w tym rankingu znalazła się gmina Stara Kiszewa. Tutaj wysokość pozyskanych z UE środków w latach 2014-2017 w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 1148 zł, co klasyfikuje tę gminę na 115. miejscu w kraju. Blisko tego wyniku jest trzecia w klasyfikacji gmina Nowa Karczma z pozyskaną kwotą 933 zł, co daje jej 176 miejsce w Polsce. Pozostałe gminy wiejskie powiatu kościerskiego, nieco odstają od pierwszej trójki. Czwarta w klasyfikacji gmina Dziemiany może pochwalić się wynikiem 466 zł i 592. miejscem w Polsce. Na piątym miejscu znalazła się gmina Lipusz – 462 zł i 598 miejsce w kraju. O stopień niżej znajduje się gmina Liniewo z kwotą 441 zł, klasyfikującą ją na 629. miejscu w Polsce. Na ostatnim 7. miejscu sklasyfikowano gminę Kościerzyna, która pozyskała z UE w badanym okresie 26 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co daje 1490. miejsce w Polsce.

BM

Roman Brunke – wójt gminy Karsin:
Na tak wysoką pozycje w rankingu składają się głównie dwa czynniki. Pierwszy to dobry i kompetentny zespół pracowników, potrafiący starannie i wyczerpująco pisać projekty, którymi aplikujemy po unijne środki. Potrafimy przewidzieć kiedy i jaki konkurs zostanie ogłoszony, dlatego projekty przygotowujemy wcześniej, czekając na odpowiednią chwilę. Drugim czynnikiem jest postawa Rady Gminy i poszczególnych radnych. Rada, swoim zrozumieniem potrzeb rozwojowych gminy i pozytywnym nastawieniem, przekładającym się na stosowne decyzje i uchwały, stwarza warunki pracownikom urzędu do komfortu pracy nad poszczególnymi projektami i zadaniami odmieniającymi oblicze gminy. Połączenie tych dwóch, dobrze współgrających elementów powoduje, że jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Komentarze