Powiat kościerski

POWIAT KOŚCIERSKI. WSPARCIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

Harcerze i PCPR zrealizują program społeczny za ponad 2 mln zł

Kościerscy harcerze w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dostali ponad 2 mln zł z 13,5 mln, jakie na projekty wspierające rozwój usług społecznych w naszym województwie przeznaczył Zarząd Województwa. Pieniądze te wesprą realizację projektu „Uwierz w siebie”. Projekt już jest realizowany.

Projekt „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” harcerze realizują w partnerstwie z kościerskim PCPR.  W jego ramach powstanie placówka wsparcia dziennego realizująca  zadania na rzecz dzieci i młodzieży.

Działania

Przewiduje się m.in. działania o charakterze profilaktycznym, w ramach pracy podwórkowej, zapobiegające i ograniczające występowanie dysfunkcji zachowań u dzieci; wsparcie rodzin – zwłaszcza z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin  wielodzietnych i sprawujących pieczę zastępczą czy wychowujących osoby z niepełnosprawnościami; animację  środowiskową, socjoterapię, rozwój kompetencji kluczowych; włączanie do działań dorosłych członków rodzin – rodziców i opiekunów prawnych  pełniących rolę rodziców; wspieranie  rodzin prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych czy w organizacji czasu wolnego – konsultacje, spotkania okolicznościowe, grupy wsparcia.

– Projekt ruszył w poniedziałek. Zakładamy, że pomocą zostanie objętych 110 beneficjantów. Oprócz tego w planach mamy zorganizowanie 2 festynów i 3 mniejszych imprez, na których trudno dziś oszacować jaka będzie liczba uczestników – powiedziała dyrektor kościerskiego PCPR Marzena Hinca.

Wartość projektu wyniesie 2 mln 131 tys. zł, z czego 2 mln 25 tys. zł wyniesie wsparcie wojewódzkie. Projekt obejmie miasto Kościerzynę oraz gminy wiejskie Kościerzyna, Stara Kiszewa, Lipusz, Dziemiany i Nowa Karczma.

MW

Komentarze