Gmina Sierakowice Powiat kartuski Szkolnictwo

Powstało nowoczesne przedszkole samorządowe

Sierakowice. Duża dzietność w gminie wymusza kolejne inwestycje

W ślad za dynamicznym rozwojem gminy Sierakowice, podąża także przyrost naturalny. Rekordowa dzietność wymusza na władzach samorządowych kolejne inwestycje oświatowe. Na ul. Spacerowej powstało właśnie nowoczesne przedszkole samorządowe.

Po pięciu miesiącach budowy, z początkiem września otwarte zostało kolejne samorządowe przedszkole w Sierakowicach. Dziś już działa, ale jego oficjalne, uroczyste otwarcie zaplanowano na 19. września.

Ponieważ obiekt zbudowany jest z dużym rozmachem a jego architektura i klasa energooszczędności stanowi pewien wyznacznik do budowy kolejnych tego typu placówek. Na otwarcie przybyć mają przedstawiciele władz w regionie z marszałkiem pomorskim Mieczysławem Strukiem i wojewodą Dariuszem Drelichem. Zaproszono tez pomorskiego kuratora oświaty oraz przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych z regionu. Obok części oficjalnej zaplanowano krótką część artystyczną i zwiedzanie obiektu.

Pełne obłożenie obiektu

W przedszkolu jest miejsce dla 200 maluchów. Funkcjonować ma 8 oddziałów. Jak informuje jego dyrektor Lucyna Fularczyk, w tej chwili nie ma już w zasadzie wolnych miejsc.

Nad bezpieczeństwem maluchów czuwać będzie 17. osobowa wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy. W budynku jest osiem sal dziennego pobytu dla grup przedszkolnych, oraz pomieszczenia techniczne służące przechowywaniu zabawek, łóżek, itp. Ponadto znajdują się pomieszczenia socjalne, biurowe i administracyjne dla kadry pedagogicznej. Zaplanowano także dwa place zabaw. Jeden wewnątrz, drugi na zewnątrz. Kubatura budynku wynosi prawie 8 tys. m3

Inwestycja warta 10 mln

Dla przypomnienia koszt budowy tego przedszkola zamknął się w kwocie prawie 10 mln zł.

W związku z tak dużym obciążeniem budżetu władze gminy zwróciły się bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie wsparcia ze środków budżetu państwa. Prośba została pozytywnie rozpatrzona i gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Pod koniec lipca stosowną umowę podpisali pomorski wojewoda i wice wójt Zbigniew Fularczyk.

Część wsparcia zewnętrznego pochodzi także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto Rada Gminy postanowiła wypuścić obligacje, co z tego tytułu przysporzyło inwestycji kolejne 2,5 mln zł. Część funduszu stanowi też pożyczka. Sam obiekt będzie pewnego rodzaju awangardą budowlaną w regionie. Zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania budowlane oraz energetyczne. Ogrzewany będzie energią geotermalną a zasilany energią elektryczną pochodzącą z hybrydowej instalacji odnawialnych źródeł energii. Wyposażony będzie także w panele fotowoltaiczne i mikroturbiny wiatrowe.

BM+DT

 

 

Komentarze