Gmina Kartuzy Powiat kartuski

POZYTYWNY WYNIK KONTROLI W URZĘDZIE GMINY

Sukces projektu Prosument

Gmina Żukowo przeszła pozytywną kontrolę realizacji przedsięwzięcia pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Żukowo” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontrola prowadzona była w Urzędzie Gminy w Żukowie oraz na terenie gminy w miejscach montażu rozproszonych instalacji odnawialnych energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła, na potrzeby gospodarstw domowych.

– Jesteśmy dumni z efektów kontroli, która potwierdziła zasadność oraz prawidłowość realizacji przedsięwzięcia. Było to zadanie niezwykle złożone i trudne, zwłaszcza że byliśmy jedną z pierwszych gmin realizujących na tamten czas pionierski projekt. Takie działania są niezbędne z racji prawidłowości przebiegu inwestycji szczególnie w okresie trwałości przedsięwzięcia – powiedziała Sylwia Laskowska – Bobula, zastępca burmistrza gminy Żukowo.

Pionierska inicjatywa

Przypominamy, że w 2016 roku gmina przeprowadziła montaż 32 instalacji, w tym kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015-2016 w sumie zawarł 9 umów na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Prosument, z czego projekt gminy Żukowo znalazł się w pierwszej trójce i był pierwszym realizowanym w województwie pomorskim, z udziałem funduszy kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego z udziałem mieszkańców

Beata Bujnowska-Kowalska/BM

Komentarze