Powiat kościerski

Prawie 0,9 mln zł na poszerzenie oferty

Powiat kościerski. Dotacja dla Przedszkola Specjalnego

Pierwszego września ruszył projekt w Przedszkolu Specjalnym, którego celem jest modernizacja obiektu i jego otoczenia, aby zwiększyć ilość miejc dla dzieci z niepełnosprawnością. Na ten cel starostwo kościerskie otrzymało 880 tys. zł dofinansowania.

Wśród czterech projektów z powiatu kościerskiego, które trafiły na liste beneficjentów dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest też wniosek starostwa. Jego projekt „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kościerzynie” zajął 26 miejsce.

Łączna wartość projektu to ponad milion złotych, przy wkładzie własnym wynoszącym około 15%. Czas realizacji od września br. Do końca września 2020 r. Partnerem powiatu w jego realizacji jest fundacja Solutom.

Modernizacja przedszkola

Należy zaznaczyć, że projekt przewiduje także prace remontowe mające na celu dostosowanie pomieszczeń dla nowo utworzonej grupy – remont sal dydaktycznych, remont łazienki, adaptacja hollu na szatnie oraz zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć edukacji przedszkolnej. Ponadto zaplanowano modernizację istniejącego ogrodu przyszkolnego, poprzez stworzenie sensorycznego ogrodu, który będzie idealnym miejscem spędzenia czasu wolnego. W ogrodzie znajdą się m.in. ścianka wspinaczkowa, labirynty, czy zewnętrzne gry edukacyjne.

Więcej miejsc…

W ramach projektu planuje się utworzenie 4 dodatkowych nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną (OSI) i ich utrzymanie przez min. 2 lata po ukończeniu projektu, usługi edukacyjne dla 19 dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością, poszerzenie o dodatkowe zajęcia specjalistyczne m.in. rozwijające umiejętności matematyczne i informatyczne, plastyczne, uczenia się, kompetencje społeczne, sprawność fizyczną, umiejętności kulinarne, a także zajęcia wyjazdowe, zajęcia z hipoterapii i dogoterapii i wiele innych.

…wyższe kwalifikacje

Ponadto projekt przewiduje doskonalenie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli placówki, poprzez kursy oraz studia podyplomowe m.in. kursy I stopnia EEG Biofeedback, studia podyplomowe z muzykoterapii, kursy do terapii ręki I i II stopnia, kursy diagnostyki i terapii wad postawy. Zaplanowano również udział 20 rodziców w spotkaniach z psychologiem w zakresie problemów wychowawczych.

opr.red

Komentarze