Gmina Kartuzy

Promenada w Gaju Świętopełka zyska bliźniaczkę

Kartuzy. II etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej nad J. Klasztornym Małym

Trwa boom inwestycyjny w mieście. Ledwo skończono parking przy ul. Majkowskiego, a już ruszyła następna inwestycja w tej części Kartuz. Osiedle XX-lecia otworzy się na Jezioro Klasztorne Małe dzięki budowie nad nim promenady.

 

Kartuska kolegiata jest największym magnesem ściągającym do miasta turystów. Wszędzie okolice takich „pereł” są atrakcyjnie zagospodarowywane. Samorząd kartuski zrobił bardzo wiele dla wydobycia blasku zespołu poklasztornego. Jednak Jezioro Klasztorne Małe długo było pozostawione same sobie. Dopiero w tym roku i nie bez protestów udało się przebudować zaniedbaną, miejscami bagnistą ścieżkę w Gaju Świętopełka. Dziś jest tam piękna trasa pieszo-rowerowa.

 

Czas na drugi brzeg

 

Teraz władze miasta wzięły się za zagospodarowanie drugiego brzegu jeziora. Tu zawsze były chaszcze i zaniedbane tereny. Ruszyła inwestycja, która tę sytuację diametralnie zmieni i włączy wschodni brzeg jeziora w przestrzeń turystyczną. Budowę ścieżki na drugim brzegu jeziora wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane Warciński z Kiełpina. W tej chwili trwają prace przygotowawcze – usuwanie karp drzew i rozbiórka starego ogrodzenia z siatki stalowej.

Dalsze zaplanowane prace to budowa sieci oświetlenia oraz sieci monitoringu i montaż kamer, odtworzenie drenażu i roboty ziemne, wreszcie wykonanie ścieżki i stanowisk rekreacyjnych. Ścieżka zostanie wykonana z mastyksu grysowego na podbudowie z  betonu asfaltowego. Stanowiska rekreacyjne zaś zostaną wybrukowane kostką betonową.

 

Będzie pięknie

Kiedy już powstanie ścieżka zacznie się jej „dopieszczanie”: montaż elementów małej architektury, ogrodzenia i furtki, barier ochronnych oraz oznakowania pionowego. Nadjeziorne skarpy zostaną wzmocnione, nawiezione humusem i obsiane trawą. Planowane jest też obsadzenie terenu lipami. Te wszystkie prace wyceniono na prawie 1,4 mln zł.

Kolejnym planowanym przez miasto etapem inwestycji będzie budowa krótkiego odcinka promenady na południowym brzegu jeziora, który połączy istniejącą już trasę w Gaju Świętopełka z obecnie budowaną. Władze miasta chcą, by przynajmniej część tego odcinka wiodła po pomostach. Dzięki temu zabudowania poklasztorne – dawny spichlerz, słodownię itp. – można by było podziwiać od strony jeziora. Wstępnie zaplanowano, że ten etap inwestycji zostanie zrealizowany w 2021 r.

MW

Komentarze