Powiat kościerski Szkolnictwo

PROSZĘ WOJEWODĘ O POMOC FINANSOWĄ

Władze gminy Kościerzyna proszą o finansową pomoc wojewodę pomorskiego. Chodzi o dostosowania szkół do nowej reformy oświatowej. Dodatkowe pieniądze są potrzebne na stworzenie nowych klas i hali sportowej w Kaliskach Kościerskich.

Gminie Kościerzyna już dwukrotnie nie udało się rozstrzygnąć przetargu na budowę sali sportowej w Kaliskach. Oferty o prawie pół miliona złotych przewyższały zarezerwowane na ten cel środki. Władze wystąpiły w tej sprawie o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i wsparcie ze strony wojewody.

W-f albo siódma i ósma klasa

Aby w placówce mogły uczyć się dzieci w siódmej i ósmej klasie, potrzebne są dwie nowe sale lekcyjne. Na ten cel ma być zaadaptowana część hallu, w którym obecnie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. – Gmina już w tym roku planowała budowę sali sportowej, jednak jej koszty znacznie przewyższają zaplanowane na ten cel środki – tłumaczy Grzegorz Świtała, zastępca wójta gminy Kościerzyna. Samorząd ubiega się w tej sprawie o 30% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. – W związku z reformą oświatową uważamy za zasadne skorzystanie również ze specjalnej puli środków przeznaczonych na dostosowanie szkół do założeń reformy – tłumaczy Świtała. Jeśli nie uda się w Kaliskach zbudować hali sportowej, za dwa lata dzieci nie będą miały gdzie odbywać zajęć z wychowania fizycznego.

                                                                                                                                                         acd

Komentarze