Gmina Kartuzy Inwestycje Patronujemy Powiat kartuski

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOBYSEWO-KALISKA NR 156036G”

realizowanej w ramach projektu typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich małych rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

w ramach projektu zostaną wykonane :

– nawierzchnia drogi z kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej grubości 8 cm na odcinku 2,144 km wraz z wykonaniem chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej żółtej grubości 6 cm.

– 2 zatoki przystankowe

– odwodnienia (wykonanie ścieków ulicznych z prefabrykatów  betonowych 50x28x10 na odcinku 324 mb oraz kanałów z rur polietylenowych na długości 95 mb

– Montaż 10 lamp hybrydowych

–  kanały technologiczne  na odcinku 630,6 mb

–  elementów bezpieczeństwa ruchu

Termin wykonania wszystkich robót przez Wykonawcę, którym jest Firma Saferoad Kabex sp. z o.o. z Gdańska  upływa z dniem 11 lipca 2017 roku.

Wartość projektu wynosi 3 634 163 PLN, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 63,63% tj. 2 312 418 PLN.

Komentarze