Gmina Liniewo Gmina Lipusz Inwestycje Powiat kościerski Samorząd

PRZECIĘLI WSTĘGĘ NA ODNOWIONYCH DROGACH

W Lipuszu i Liniewie otwarto nowo wyremontowane drogi powiatowe. Inwestycje zostały zrealizowane dzięki dotacji z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2014-2019. W przecięciu wstęgi wziął udział wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Inwestycje zostały zrealizowane przez powiat kościerski, przy finansowym udziale gmin Lipusz i Liniewo. – Skorzystaliśmy z tego programu po raz pierwszy, dzięki czemu mamy 1 km nowej drogi w Liniewie i blisko 4 km w Lipuszu – mówiła dumnie Alicja Żurawska, starosta kościerski.

Dobra współpraca samorządów

Powiat pozyskał z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2014-2019 dotację w kwocie 1 mln 26 tysięcy złotych. Do tego starostwo z własnych środków dołożyło prawie pół miliona, 122 tysiące dała gmina Liniewo, a 606 tysięcy gmina Lipusz. Łącznie wyremontowano prawie 5 km dróg, w tym 1 km w Liniewie i blisko 4 km w Lipuszu. W tej ostatniej miejscowości dokonano oficjalnego otwarcia inwestycji, w której wziął udział wojewoda pomorski Dariusz Drelich. – Otwieramy drogę, która jest na terenach dotkniętych klęską i te drogi dobrze poznałem. Tutaj potrzebne są cały czas inwestycje. To jest parę kilometrów, ale będziemy tutaj chcieli przyjeżdżać jak najczęściej i żeby jak najwięcej pieniędzy trafiało, szczególnie ze wsparcia rządowego, na poprawę jakości dróg – podkreślał pomorski wojewoda.

Większe potrzeby po nawałnicy

Na potrzebę kolejnych inwestycji drogowych na terenie powiatu kościerskiego uwagę zwracała starosta kościerska. – Nawałnica bardzo zniszczyła drogi w gminie Lipusz, szczególnie drogę powiatową z Lipuszu do miejscowości Tuszkowy. Będziemy próbowali pozyskać rządową dotację celową na jej remont – zapowiedziała Alicja Żurawska. O tej potrzebie mówił też wójt Mirosław Ebertowski. – Trwa intensywna wywózka drzewa z lasów, nasze drogi, szczególnie te gruntowe, są bardzo niszczone i będziemy potrzebowali wsparcia rządowego – podkreślał włodarz Lipusza. Potrzeb tych i uwag wysłuchał wojewoda pomorski, który, jak mają nadzieję samorządowcy, wesprze starania kościerskich samorządowców o dodatkowe środki na modernizację dróg.

acd

Alicja Żurawska, starosta kościerski

Jest to pierwsza inwestycja w powiecie kościerskim w ramach pozyskanych środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na latach 2014-2019. Udało nam się w ramach dotacji celowej pozyskać 1 mln 26 tysięcy złotych od wojewody pomorskiego, a cała inwestycja kosztowała 2 mln 200 tysięcy zł. Dołożyliśmy do tego prawie pół miliona złotych, udział miały też gminy Lipusz i Liniewo. Oczywiście nie zasypujemy gruszek w popiele, bo czekają nas w następnym roku kolejne ciekawe inwestycje. Złożyliśmy wnioski w ramach właśnie tego programu i czekamy, po 30 listopada na ostateczną decyzję czy otrzymamy środki.

Mirosław Ebertowski, wójt gminy Lipusz

Bardzo cieszy nas ta wyremontowana droga. Mieszkańcy są zadowoleni, już korzystają z tej infrastruktury, która powstała. Przede wszystkim udało się wyremontować nawierzchnię na odcinku 4 kilometrów na głównej drodze w Lipuszu w kierunku Papierni. Też przy okazji tej inwestycji rozbudowaliśmy ciągi piesze, czyli chodniki, które powstały wzdłuż całej drogi, zamontowaliśmy tam też oświetlenie, którego wcześniej nie było. Dołożyliśmy do tej inwestycji z własnego budżetu, była też dotacja rządowa, bo każde środki są warte, żeby o nie zabiegać.

Komentarze