Gmina Nowa Karczma Konkursy Powiat kościerski Wokół nas Zapowiedzi

Puchar proboszcza parafii Rekownica do zdobycia

Gmina Nowa Karczma.  Turniej koszykówki

12 sierpnia Boiska Asfaltowe w Rekownicy stanie się miejscem rozgrywek XIX Amatorskiego Turnieju Koszykówki i Puchar Proboszcza Parafii Rekownica.  GOKSiR w Nowej Karczmie, Parafia Rzymsko-Katolicka w Rekownicy i Sołectwo Rekownica organizują kolejne już zawody tej dyscypliny sportowej.

Przed zmaganiami sportowymi o godzinie 15:30 wszyscy chętni będą mogli wcielić się w rolę widzów podczas spektaklu teatralnego dla dzieci pt. „Rubinowy Książę”

Zabaw moc

Główne zawody będą trwać już od godziny 17. wszyscy  amatorzy nie będący czynnymi zawodnikami ligowymi klubów sportowych będą mogli się zmierzyć tworząc niesamowitą atmosferę gry. Jedynym warunkiem jest ukończenie 16 roku życia.

zasady w skrócie

By stworzyć zespół wystarczy dobrać się w 5 osobową drużynę i dobrać sobie 3 zawodników rezerwowych.  Warto zaznaczyć, że turniej przeznaczony jest zarówno dla drużyn męskich, jak i żeńskich.  Każdy uczestnik turnieju ubezpiecza się  w własnym zakresie.

organizatorzy zapraszają

Organizatorzy zadbali o ugoszczenie swoich zawodników i widzów. Przygotowali oni bowiem wspólny poczęstunek. Zabawa zakończy się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku

Serdecznie zapraszamy!

By zachować zasady fair play i miło spędzić ten sportowy czas przedstawiamy Państwu regulamin rozgrywek:

 

REGULAMIN ROZGRYWEK

AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI KOSZYKOWEJ

O PUCHAR PROBOSZCZA PARAFII REKOWNICA

 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE:

 

 1. Amatorski turniej piłki koszykowej o Puchar Proboszcza Parafii Rekownica, to rozgrywki prowadzone z udziałem drużyn amatorskich.
 2. Organizatorem rozgrywek jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”, Parafia Rzymsko – Katolicka w Rekownicy, Sołectwo Rekownica.
 3. Do kompetencji Organizatora należy:
 4. podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,
 5. weryfikacja zawodników, meczów, kar i rozgrywek,
 6. rozpatrywanie odwołań
 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje Organizator w porozumieniu z sędzią rozgrywek.
 1. Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych należy do Organizatora.
 1. W turnieju biorą udział drużyny 5-cioosobowe, z 3 graczami rezerwowymi.
 2. Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników z informacją o osobie odpowiedzialnej za drużynę, którą jest Kapitanem drużyny. Jedynie Kapitan drużyny jest upoważniony do zgłaszania do rozgrywek poszczególnych zawodników  i występowania w imieniu drużyny do Organizatora.
 3. W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPK
 4. Zawodników obowiązuje kulturalne zachowanie w atmosferze fair-play. Każde odstępstwo od tej zasady będzie karane karą 2 minutowego wykluczenia z gry.
 5. Sposób rozgrywek i czas meczu uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
 1. Organizator rozgrywek nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia czy życia w czasie rozgrywania zawodów
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania rozgrywek i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, piwa oraz palenia papierosów na terenie boiska
 4. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek

 D. Ropela

 

 

 

Komentarze