Gmina Żukowo Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

RADNI DEKOMUNIZUJĄ ŻUKOWSKIE ULICE

Cztery ulice w gminie Żukowo otrzymały nowe nazwy. Mowa tu o ulicach Leona Kruczkowskiego, 16 marca, Aleksandra Zawadzkiego w Żukowie oraz J. Krasickiego w Leźnie. W ten sposób samorząd gminy wypełnił wymogi ustawy o dekomunizacji, która zakazuje propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w przestrzeni publicznej.

Głosowanie nad nowymi nazwami ulic odbyło się w zeszły wtorek podczas sesji rady gminy. Ul. Leona Kruczkowskiego, której nazwa upamiętniała radzieckiego pisarza i piewcy ustroju komunistycznego została przemianowana na ul. Kazimierza Kruczkowskiego – żołnierza niezłomnego, obrońcy Lwowa i poety.

Ul. 16 marca, która do tej pory upamiętniała wejście Armii Czerwonej do Żukowa od teraz nosi miano ks. ppł. Józefa Wryczy. Kapłan i jednocześnie żołnierz był kapelanem wojskowym 63. Pułku Piechoty oraz uczestnikiem powstania wielkopolskiego. Podczas II Wojny Światowej był prezesem organizacji ,,Gryf Pomorski”

Ulica Aleksandra Zawadzkiego – polskiego działacza partii komunistycznych, generała dywizji Wojska Polskiego, przewodniczącego Rady Państwa PRL, została ulicą Tadeusza Zawadzkiego, ps. „Zośka” –podporucznika AK, komendanta Grup Szturmowych na terenie Warszawy, jednego z bohaterów książki ,,Kamienie na szaniec”, zaś ul. Jana Krasickiego – komunistycznego działacza młodzieżowego i agitatora stalinowskiego, otrzymała miano ulicy Ignacego Krasickiego.

Komentarze