Wokół nas

REGION. 25 OSÓB ZADEKLAROWAŁO W OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ CHĘĆ ZDAWANIA MATURY KASZUBSKIEJ

Dwie maturańtczi z Kòscérznë

25 osób przystąpi w tym roku do matury z języka kaszubskiego. To o 5 więcej niż rok temu. Takie dane przedstawiła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. Na liście znalazły się również dwie uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie.

Matura z języka kaszubskiego odbędzie się już po raz 14-ty. Jest przedmiotem dodatkowym, a jej wynik nie wpływa na zdawalność egzaminu w całości. Co roku liczba zdających waha się do 20 do 30 osób.

To sã jima przëdô

Od wielu lat najwięcej zdających jest w Kaszubskim Liceum w Brusach. Kiedyś podobnie było w I LO w Kościerzynie, ale w ostatnich latach spada zainteresowanie językiem kaszubskim. – W trzecich klasach na kaszubski chodzą trzy osoby, z czego dwie będą zdawały maturę – informuje Iwona Makurat, nauczycielka tego przedmiotu. Te odważne uczennice to Natalia Czucha i Daria Frąckiewicz, które kaszubskiego uczą się już od szkoły podstawowej. – Jô so kaszëbsczégò ùczã òd 9 lat i szkòda, bë to bëło tak òstawic – mówi płynną kaszubszczyzną Natalia. Razem z koleżanką Darią zamierzają po maturze studiować etnofilologię kaszubską na Uniwersytecie Gdańskim. – Kaszëbskô matura bãdze do tegò baro pòtrzébnô. To bãdze sama przëjemnosc – dodaje Daria Frąckiewicz. Pisemny egzamin dojrzałości z języka kaszubskiego odbędzie się 23 maja.

Ad

Komentarze