Powiat kartuski Powiat kościerski

REGION. BĘDĄ NOWE ŻŁOBKI.

Gminy otrzymały dofinansowanie

Gminy z powiatów kartuskiego i kościerskiego znalazły się na liście szczęśliwców, którzy otrzymają dofinansowanie na utrzymanie bądź utworzenie nowych miejsc w żłobkach. Widocznie rząd zauważa fakt że w tych powiatach jest najwyższy wskaźnik urodzeń na Pomorzu.

Maluch+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Konkurs na dofinansowanie składał się z 5 kategorii i skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów województw praz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Gminy z całej Polski na utworzenie lub utrzymanie miejsc w żłobkach w ramach programu „Maluch+” łącznie 163 mln zł dostały

Nowe placówki w pow. Kościerskim

Nowe żłobki powstaną m.in. w gminach, które do tej pory instytucji opieki nad małym dzieckiem nie miały. Do tej kategorii zakwalifikowała się gmina Dziemiany, gdzie powstanie Gminny Żłobek „Niedźwiadek”. Na jego utworzenie gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł. W gminie Karsin za 400 tys. zł ma powstać Gminny Żłobek „Ptyś”. Trochę więcej, bo 420 tys. zł otrzymał Żłobek Gminny w Lipuszu, ale tu trzeba dodać że gmina ta zwróciła dotację za ubiegły rok ponieważ nie mogła znaleźć wykonawcę zadania.

Więcej pieniędzy na prywatne żłobki

O dofinansowanie z programu mogły ubiegać się również podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Do tej kategorii z pow. kartuskiego zakwalifikował się Klub Dziecięcy „Gucio” w Kiełpinie, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 212 tys. zł. Nieco więcej, bo 260 tys. zł trafiło do Klubu Dziecięcego „HOP-SIUP” w Kartuzach. Dofinansowanie w kwocie prawie 130 tys. zł dostał też Klub Dziecięcy „Happy Children” w Przodkowie. Mniejsze pieniądze (ponad 21 tys. zł) otrzymał żłobek „Tęczowa Przygoda” w Żukowie. Dofinansowanie w kwocie ponad 13 tys. zł otrzymał też żłobek „Mali Einsteini” w Sierakowicach. Zakwalifikował się też Niepubliczny Żłobek „Skrzatek” w Chmielnie, który dostał 52 tys. zł.

W kategorii podmiotów innych niż jednostki samorządu terytolialnego znalazło się znacznie mniej gmin z pow. kościerskiego. Dofinansowanie w kwocie ponad 265 tys. zł otrzymał Żłobek Niepubliczny „Kids Planet” w Kościeżynie oraz Żłobek „Happy Kids”.

DA

Komentarze