Wokół nas

Region. Konkurs ,,Czyste powietrze Pomorza”

Wnioski poszły do kosza!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o anulowaniu konkursu ,,Czyste powietrze Pomorza”. W zamian  zdecydował się przystąpić do ogólnopolskiego programu ,,Czyste Powietrze”

 

Konkurs rozpoczął się już pod koniec ubiegłego roku. Samorządy wiązały z nim bardzo duże nadzieje. Na przykład gminy Żukowo, Kościerzyna i Liniewo specjalnie podjęły decyzję o zwiększeniu wkładu własnego w program, gdyż ilość wniosków przekraczała możliwości finansowe WFOŚiGW. Z kolei Kartuzy zdecydowały się dodatkowo na wydłużenie terminu składania wniosków, by w ten sposób dać większe możliwości dla zgłaszających się z terenu gminy. Naprzeciw warunkom konkursu wyszły też gmina Nowa Karczma i Sierakowice.  Łącznie do programu przystąpiło ich 13. Złożono kilkaset wniosków.

,,Obiecanki – cacanki…”

Pierwotnie rozstrzygnięcie konkursu miało być na wiosnę.  Już wcześniej do gmin dotarły informacje, że ze względu na wielką ilość wniosków, dotacje będą obcięte. Później przyszły kolejne, jeszcze mniej ciekawsze. Rozstrzygnięcie konkursu przesuwano z miesiąca na miesiąc. Ostatecznym terminem miał być koniec czerwca, jednak niespodziewanie, przed tym terminem, fundusz ogłosił, że wycofuje się z konkursu. Dla pocieszenia poinformowano zainteresowanych, że przystępuje on do rządowego projektu ,,Czyste Powietrze”.

Oznacza to, że wnioski złożone przez mieszkańców zostały anulowane.

Problemy wnioskodawców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnia, że nie zapomniał jednak o wnioskodawcach anulowanego projektu. Informacje dla nich, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia pojawiać będą się na stronie internetowej oraz w pismach kierowanych bezpośrednio do wnioskodawców.

Program rządowy

Program ,,Czyste powietrze” ma rozwiązać problem smogu w kraju. Jego podstawowym celem  jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych domów mieszkalnych. Będzie to możliwe dzięki gruntownej termomodernizacji budynków oraz modernizacji instalacji grzewczych.

Rozpoczęła się już kampania edukacyjno – szkoleniowa prowadzona przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Jej celem jest przekazywanie informacji na temat jakości powietrza i zagrożeń wynikających z jego nadmiernego zanieczyszczenia, ale przede wszystkim szczegółów programu „Czyste Powietrze”.

Realizacja programu potrwa 10 lat i pochłonie 103 miliardy złotych. Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji oraz pożyczki.

 

WFOŚiGW wiąże duże nadzieje z konkursem który zastąpił ,,Czyste Powietrze Pomorza”.
– Można śmiało powiedzieć, że takiego programu wcześniej w Polsce nie było. Ma on rozwiązać problem smogu w naszym kraju.  Zmieni radykalnie jakość powietrza na Pomorzu – WFOŚiGW ocenia program na swojej stronie.

 

 

Komentarze