Miasto Kościerzyna

REGION. KOŚCIERZYNA BĘDZIE STOLICĄ REGIONU

22 grudnia Kościerzyna stanie się najważniejszym miastem na Pomorzu. Przybędą tu marszałkowie województwa i burmistrzowie miast południowej jego części. Powodem będzie podpisanie umów na rewitalizację pomorskich miast.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wesprze projekty mające poprawić jakość życia mieszkańców, m.in. bezrobotnych, seniorów, osób z niepełnosprawnością, które będą mogły skorzystać z szeregu działań ukierunkowanych na ich aktywizację zawodową i integrację społeczną. Programy obejmą też renowacje zabytków, budynków użyteczności publicznej, remonty dróg oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Odbudowana zostanie również infrastruktura przestrzeni publicznych w miastach. Realizowane będą m.in. remonty dróg, renowacja obiektów o wartości architektonicznej i historycznej, kamienic, budynków użyteczności publicznej. Poprawi się estetyka parków miejskich oraz funkcjonalność miejsc rekreacji.

 

O programie

 

Łączna wartość projektów to ponad 251 mln zł, a wartość dofinansowania z budżetu państwa i środków Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ponad 153 mln zł. W przedświąteczny piątek o godz. 12.30 w Kościerzynie umowy rewitalizacyjne podpiszą włodarze Kościerzyny, Czerska, Debrzna, Chojnic i Skarszew.

Środki z RPO na rewitalizację to ważny impuls rozwojowy dla obszarów miast, które dotychczas ze względu na występujące na ich terenie problemy społeczne, takie jak bezrobocie, ubóstwo, niesamodzielność mieszkańców, oraz zniszczoną infrastrukturę ulegały degradacji.

red.

Komentarze